A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek?


Benkovich Attila 2018-ban tervezte meg első közös csarnokát a könnyűszerkezetes csarnokok specialistájának számító Swedsteel-lel. Az okleveles építészmérnök, aki 1980 óta dolgozik tervezőként, Szentendre főépítészeként gyakorlatot szerzett az államigazgatásban és személyesen irányított számos kivitelezést is, 40 éves sokoldalú szakmai tapasztalatairól beszélgetünk.


Mit tudhatunk a Benkovich Bt.-ről?

Mivel egyszemélyes vállalkozás, nem beszélhetünk cégszerű működésről. A tőkéje leginkább az én megszerzett tudásom és gyakorlatom. Mert, ahogyan a bevezetőben már elhangzott, az építészetnek valóban több területén is kipróbáltam magam, és elmondhatom, hogy mára elég pontos kép rajzolódott ki előttem a viszonylag eltérő praxisokban összegyűjtött mozaikokból, illetve a holisztikus megközelítés elsajátítása eredményeként. Mert amikor tervezőből Szentendre főépítésze lettem, és nem csupán a jellegzetes kisváros, de még másik 13 Duna-parti kistelepülés építészeti fejlesztéseiért is felelős, egy másfajta látásmód aktiválódott: érvényesíteni kellett a jogszabályi és műszaki előírásokat, meg kellett vizsgálni, hogy a kollégák egyedi tervei miként illeszkednek az egészhez, a már adotthoz. Szemléletformáló időszak volt az is, amikor építésvezetőként magam vezényeltem le a saját terveim vagy mások dokumentációi alapján az adott ház megépítését. A rajzasztal mögül kilépve ugyanis közvetlen ismereteket szerezhettem arról, hogyan, milyen lépésekben, technikákkal, anyagokkal - ha tetszik - trükkökkel lesz a tervrajzból valódi épület: családi ház, középület, ipari üzem vagy éppen egy olyan nagycsarnok, amit a Swedsteel-lel közösen valósítottunk meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy a zsebemben tapintom a bölcsek kövét, hanem azt, hogy a terveimet képes vagyok hatékonyan - a funkció, a statika, az előírások, az esztétikai elvárások és a gyakorlat összetett kontextusában - elkészíteni, és nyitottan integrálom a munkámba a legújabb technológiákat, termékeket. Egyebek mellett ezért is dolgozom szívesen egy olyan innovatív gyártóval, mint a biatorbágyi telephelyű Swedsteel.

Hogyan jött létre a kapcsolat?

A Swedsteelt már ismertem katalógusból és az internetről, hiszen egy építésznek folyamatosan tájékozódnia a kell a piaci kínálatról is. Szűk tucat Magyarországon a könnyűszerkezetes elemeket magas szinten gyártó cégek száma. És ezek között szerepel természetesen a Swedsteel is.

Jött hozzám egy megrendelő, aki egy nagy fesztávú csarnok tervezésére adott megbízást. Ő - tőlem függetlenül - szintén rábukkant erre a gyártóra. Kérdezte, mit szólok hozzá. Mondtam neki, hogy rendben: svédacél alapanyag, komplett kínálat, tartósság és jól átgondolt szerkezetek, korrekt gyártó. Elküldtük a vázlatterveket a Swedsteelnek. Nagyon gyorsan kaptunk rá egy alaposan kidolgozott, megfelelő árajánlatot. A második lépésben négyzetméterre lebontva láthattuk a költséget, és azt is közölték, hogy vállalják a statikai szerkezeti tervek elkészítését, az ehhez tartozó részletek kidolgozását, illetve folyamatos konzultációval állnak rendelkezésre a munka során. Magyarul rengeteget átvállaltak a statikus kollegám feladataiból. Ez azért nagyon szerencsés konstelláció, mert a gyártó sokféle szituációban alkalmazta, sokoldalúan tesztelte a termékeit, a kivitelezői visszajelzéseket beépíthette a fejlesztéseibe, azaz a legalaposabb ismeretekkel rendelkezik a saját portékáiról és azok alkalmazhatóságáról. A tervezési folyamat során folyamatosan egyeztettem a Swedsteel mérnökeivel, közösen tehát olyan terv készült, amely alapján stabil, biztonságos és korszerű csarnok épülhetett.

Erre garancia volt az is, hogy kiterjedt és ellenőrzött partneri hálózatukból ajánlottak kivitelezőt, aki nagy jártassággal rendelkezik a Swedsteel csarnokok helyszíni megépítésében.

A tervező, gyártó és kivitelező a kezdeti lépésektől jellemző, dinamikus kooperációja különböző szándékok érvényesülését és egyensúlyát teszi lehetővé, így az igények és a menet közbeni egy-egy új elképzelés a gazdaságosság és a műszaki optimalizálás mentén oldható meg. A jó munkakapcsolat során tehát a felek kölcsönösen tanulnak egymástól, mindenki nyertes. Jól jár a megrendelő, és mi is felvértezettebben vállalhatjuk a következő, hasonló feladatot.

Nézzük meg részletesebben milyen csarnok is épült a tervek alapján!

Ez a Pomázon álló raktárépület egy ún. nagycsarnok 18 méteres fesztávval, 40 méter hosszúságban, 7,5 méteres vállmagassággal és 9 méteres gerincmagassággal. A belső alátámasztás nélküli keretszerkezetet öt fokos, alacsony hajlásszögű tető borítja. A hőszigetelt borítást mind a tetőn, mind pedig a homlokzaton a Swedsteel szendvicspaneljeiből oldottuk meg. Mivel a raktárban papírcsomagolású, könnyen éghető árukat tárolnak, fokozott tűzbiztonsági feltételeknek kellett megfelelni. Éppen ezért a kőzetgyapotos töltetű paneleket választottuk. A tűz elleni fokozottabb biztonságot szolgálta a Swedsteel vékonyfalú szerkezeteinek alkalmassá tétele arra, hogy hosszabb időn át fennálló tűzterhelés esetén is biztosítsák a szerkezet stabilitását. A védőfesték alkalmazásán túl a Swedsteel számos, a méretezésben, a szelemenek geometriájában és egyéb műszaki eljárásokban megtestesülő alkalmazás bevetésével tett eleget az előírásoknak. Ez pl. ismét egy olyan mozzanat, ahol a gyártó tudja a legpontosabb adatokat, hiszen a termékeit számtalanszor tesztelte extrém hőhatások közepette, és az így nyert információkat extrapolálva egyedi esetekre is megbízható statikával szolgál.

A csarnokelemek összessége a Swedsteeltől való?

Először - különösen a tűzbiztonságra való tekintettel - vasbeton tartószerkezetben gondolkodtunk, de a költségszámítási elemzések kimutatták, hogy sokkal gazdaságosabb, ha a Swedsteel nagycsarnok-rendszeréből választunk. Így a gyártó vonatkozó termékpalettájának szinte minden elemét használtuk a főtartó szerkezettől a szelemeneken és a már említett szendvicspaneleken keresztül egészen a természetes fény beáramlását engedő tetőbevilágító panelekig. Magától értetődő, hogy a kiegészítők, kötőelemek, tömítők, a tetőbiztonsági alkatrészek, az ereszcsatorna, a párkányok és más takaró szegélyek mind az ő gazdag szortimentjükből érkeztek.

Milyen előnyt jelent a tervező számára a gyártó termékminősítések?

Az építőipari rendszer úgy működik, hogy amikor az egyik szereplő új termékkel lép a piacra, akkor azt kötelezően a megfelelő hatóságoknál bevizsgáltatja, legyen ez pl. a TÜV vagy az ÉMI. Ha az eredmények megfelelőek, a laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyvei alapján megadják a forgalmazási és alkalmazási engedélyt. Igen ám, de egy építészeti struktúrában a szerkezet elemei alrendszereket alkotva és eltérő funkciókban szolgálva nagyon sokféle kölcsönhatásba kerülnek egymással, így - bár alapvető fontosságú - még nem sokra megyek, ha pontosan ismerem egy Z vagy C szelem szakító és húzószilárdságát, mechanikai tulajdonságait.

Az építész számára az a fontos, hogy a gyártónál minél több alrendszer legyen bevizsgálva, minél változatosabb együttesekben és együttműködésekben pl. extrém terhelés esetére is. Minél több szerkezeti variációt tud hitelesíttetni a gyártó, annál nagyobb szabadságot ad a tervezőnek. Ha bizonyos szegmentumok csatlakoztatására én dolgozok ki egy új konstrukciót, jelentkezhetek vele felmentésért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, vagy kérelmezhetem a bevizsgálási feltételrendszert. Egy ilyen bevizsgálás azonban sok idő és több millió forint. És ha meg is kapom az igazolást, az az adott épületre vonatkozó egyedi engedély lesz. A Swedsteelnek viszont megvannak a verifikált szerkezeti megoldásai, amelyeket szerepeltet is gazdag katalógusában. Ellentmondásnak tűnhet, amikor azt mondom, hogy bár ezek csak típusok, számosságuk okán mégis szinte bármilyen egyedi csarnok megalkotható belőlük. A vállalat mérnökeivel folytatott közös munka során újra és újra átéltem az egyetemi professzoraim által hangsúlyozott rendszerelvű megközelítést. Egy olyan nemzetközi céggel kooperálni, mint a Swedsteel tehát azért is előnyös, mert rendelkezik a kérdésben említett Európai Uniós és vonatkozó hazai minősítésekkel.

A jó terv az egyik fundamentuma a hatékony és gyors kivitelezésnek. De milyen előnyök fakadnak magából a könnyűszerkezetes technológiából?

Sokat elárul, hogy ez a közel 1000 négyzetméteres Batz csarnok Pomázon három hónap alatt készült el. Az építés gyorsasága tehát alapvető gazdaságossági előny, nem csak a megrendelőnek. A megfelelő dokumentáció alapján a cég biatorbágyi gyárában az előregyártottság magas foka és pontossága lehetséges. Ebből egyenesen következik a gyors összeszerelhetőség is.

Az építést nem akadályozhatja az időjárás, mert a csavarozott kapcsolatokat létre lehet hozni még fagyban is.

Nem kell számolni továbbá - a hagyományos építőanyagoktól eltérően - a kötési idővel, száradással, tartószerkezeti erősödéssel, technológiai szünetekkel, sem az olyan kivárásokkal, amelyek pl. a vasbetonnál elkerülhetetlenek. Ennek persze megvan az ára is, hiszen a gyártási mérettűrés mértékegysége az acélszerkezetek esetében a milliméter. Figyelembe véve a hagyományos építőipari technológiáknál megengedett centiméteres eltéréseket, kijelenthető, hogy a fémszerkezetek gyártóinak tízszer precízebbnek kell lenniük. Ez a pontosság szintén a kivitelezés gyorsaságban térül meg.

Apropó megtérülés, ezt hogy látja szakmai és gazdaságossági oldalról?

Negyven év tapasztalata mondatja velem, hogy az építőipari termékek piacán a legolcsóbb az esetek többségében nem a legolcsóbb. Ha ugyanis valaki a beépítendő anyagokon, szerkezeteken akar spórolni, azzal szembesül, hogy jelentős mennyiségű kiegészítő elemre lesz még szüksége, és az építés során megannyi kompromisszumot kell kötnie. Amikor a beruházó összesíti a költségeket, rendszerint kijön az a szám, amit egy minőségi gyártótól kapott, de nem akarta elfogadni.

Az olyan nagy szerkezetgyártóknak, mint pl. a Swedsteel, az az előnyük, hogy az összes részlet a kezükben van, és ezeket átgondolva képesek árajánlatot adni az egészre. Aki az olcsóbb megoldást választja, annak bizony sokszor a kivitelezés során főhet a feje, hogy honnan szerezze be a hiányzó alkatrészeket, amelyek ráadásul nem feltétlenül lesznek kompatibilisek más elemekkel, kivel csináltassa meg a menet közben felmerülő részfeladatokat.

Találkoztam már olyan esettel, amikor ezekre maga a szállító jelentkezett, de már felárért. Mivel a könnyűszerkezetes épületeknél az egymás mellé kerülő szerkezetek kapcsolati rendszere a legneuralgikusabb pont, éppen ezért a kidolgozásuk nagy szakértelmet és odafigyelést igényel. Mert az ördög a részletekben rejlik! Ha pl. én egy 0,5 milliméter lemezvastagságú tetőfedő profillal fedek egy felületet, és azt egy önfúró csavarral rögzítem az alátámasztó szerkezethez, amit átfúrok az anyagon, de az alátét, a szigetelő vagy bármely egyéb kapcsolódó biztonsági részlet nincs jól kidolgozva, az épület pár éven belül beázik, rozsdásodik, tönkremegy. Ezt a láncreakciót egyébként az angol népköltészet századokkal ezelőtt megfogalmazta: "Egy szeg miatt a patkó elveszett..." Utána kidől a ló, elvész a háború - esetünkben az épület. És itt lép be a valódi minőség. Amikor ugyanis az igen gazdaságos, vékonyfalú szerkezettel dolgozunk, akkor stratégiai fontosságú a rendszernek a teljes szerkezeti egységét végiggondoló kialakítási sorrend a felületkezeléstől kezdve a csomóponti szerkezeteken át a legapróbb alátétig. Mert a csalafintaság abban áll, hogy a problémák nem az átadáskor jelentkeznek, hanem évek múlva, akár helyrehozhatatlanul. Éppen ezért kell megfogadni:
"Verd be jól azt a patkószeget!"

A Swedsteelnél ezt megteszik: kiváló szövetségesek!

Swedsteel ipari csarnokok: http://csarnok.swedsteel-metecno.com/ipari

Swedsteel Tervezői Tudástár: http://tudastar.swedsteel-metecno.com/huTovábbi információ és ajánlatkérés:

http://csarnok.swedsteel-metecno.com/ipari
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2020.10.05.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Swedsteel hírek:


Miben rejlik az acél igazi ereje? Amikor a lehetetlennek tűnő feladatok is megoldhatók      2022.10.11.

Az acél termékek tudatos felhasználása olyan lehetőségeket von maga után, amellyel az egyedi igények, látszólag lehetetlennek tűnő feladatok is megoldhatók. Cikkünkben olyan példákat veszünk sorra, ahol az acélszerkezetek minőségi ugrást jelentettek az adott projekt minden szereplője számára.


Óvatosabbak az építőipari megrendelők, és megbízható, sokoldalú partnereket keresnek      2022.10.10.

Kétszer is meggondolják az építőiparban az ügyfelek, hogy kivel és mit építettnek. Az árak emelkedése és a szűkös kivitelezői, illetve áruellátási környezet miatt a körültekintés és a több körös versenyeztetés indokolt - állapítja meg a Swedsteel megbízásából készült építőipari kutatás. Az elszabaduló árkörnyezetben egyre fontosabb a szoros szakmai viszony - felértékelődik a bizalom, a megfelelő referenciák megléte, a határidők betartása, de természetesen az ár és a garancia is fontos szempont marad. A felmérés egy speciális szegmensről, az acél könnyűszerkezetes piacról szól, de az építőipar egészére vonatkozó beszédes és tanulságos megállapításokkal szolgál.


Több, mint 18 méter hosszú egyedi Swedsteel szelemenek az ózdi acélgyártó új csarnokában      2022.09.13.

Olyan telephely bővítésnek, fejlesztésnek lett részese cégünk a kiváló minőségű Z-szelemenjeivel (Z350 profilméret, 2,0-2,5-3,0mm profilvastagságok), ahol a speciális funkcionális és gyártástechnológiai követelmények miatt a főtartó keretállások a csarnoképítési gyakorlatban általános 6m helyett 12m (helyenként ennél is távolabb) távolságra kerültek, és támasztják alá a tetőhéjazatot.


Egységben az erő: új könnyű­szerkezetes csarnokkal és irodaépülettel bővült a HK-CERAM      2022.07.20.

Új könnyűszerkezetes csarnokkal és irodaépülettel gazdagodott a szentesi ipari parkban a finomkerámiai égetési segédeszközöket gyártó HK-CERAM Kft. A projekt lebonyolításáért a Z-Door Zrt. generálkivitelező cég felelt, a Swedsteel kiemelt kivitelezője. Nem akármilyen partnerekkel, eszközökkel, csapattal valósult meg a kivitelezés.


A Z-/C-szelvényű szelemenek - az épületek fontos alkotói Hogyan készülnek? Mi határozza meg a tűzállóságukat?      2022.06.08.

Egy igazán jelentős termékcsoport, amely az épületek tartószerkezetében kevésbé látványosan, ámde aktívan és hatékonyan dolgozik, és a tartósságot, hosszútávú biztonságot garantálja egy csarnoknál - ezek a Z-/C-szelvényű gerendák, szelemenek.


Korszerű építészettel a fejlődő magyar mezőgazdaságért      2022.05.11.

Magyarországon 4% feletti a mezőgazdaság súlya a bruttó hozzáadott érték termelésében. Az EU tagállamai sorában ezzel a harmadik helyen állunk. A beruházásokból 4,3, a foglalkoztatásból pedig 4,6%-kal részesedett a hazai agrárium. Teljesítménye az elmúlt évtizedben folyamatos növekedést mutat.


"A csarnoképítésben a Swedsteellel elmehetünk az (acél)falig"      2022.03.08.

A Generál Statika Bt. alapítója és vezetője, Kovács László statikus. A közel negyedszázada acélcsarnokokat tervező építőmérnök segítségével próbáljuk feltárni a jó csarnok építésének titkait, fogásait, miközben kitérünk a könnyűszerkezetes épületelemeket gyártó Swedsteellel való kapcsolatára is.


Közös zászló alatt - együtt a Swedsteellel      2022.02.08.

Hatékonyan együttműködő partnerekké váltak az elmúlt évek során a könnyűszerkezetes acél építőanyagok gyártója, a Swedsteel és a mindszenti központú építőipari generálkivitelező Kovács Gépszer Kft. Kooperációjuk eredményeként korszerű acélcsarnokok sora épül országszerte. A közös munkáról Kovács Ádámot, a Kovács Gépszer Kft. vezetőjét kérdeztük.


N-ferrum-Swedsteel: Kulcs minden épülethez      2022.01.12.

A tervezéstől a kulcsrakész acélszerkezetes üzemcsarnokok átadásáig viszi végig ügyfelei beruházásait a nagykanizsai székhelyű N-ferrum Kft. Bár a cég létszáma alapján kisvállalkozásnak számít, számos sikeres nagyprojektet tett le az asztalra. A Swedsteel-Metecno kiemelt szakkivitelező partnere tudatos vállalkozói szemléletre, folyamatos termékinnovációra és szigorú üzleti tervezésre alapozva terjeszkedik a piacon: az idei, 2022-re már közel 1 milliárd forintnyi megrendeléssel számolnak és olyan ügyfeleket szolgáltak és szolgálnak ki, mint a KITE vagy az ODBE.


Válságálló ipari csarnok: mi a titkuk?      2021.12.02.

A minőség és az innováció segíti a magyar cégek fennmaradását az alapanyagárak drasztikus növekedése idején is. Két olyan hazai, az építőiparban tevékenykedő és a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó, Swedsteel szakkivitelező vállalatot néztünk meg közelebbről, amelyek úrrá tudtak lenni a 2020-as és a 2021-es év nehézségein.


Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair      2021.11.23.

A fosszilis energiahordozók mellett és helyett világszerte mindenki alternatív energiaforrásokat keres. A megújuló energiák rendelkezésre állása időjárásfüggő, ezért szükséges a megtermelt villamos energiát valamilyen módon tárolni. Többek között erre is választ adhat a hidrogén. A kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzair élenjáró technológiai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ipari gázok sűrítéséről és az energetikai célú felhasználásáról. Erre a tudásra építve kínál olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a szén-dioxid és metán-kibocsátás csökkentését, valamint a hidrogén ipari alkalmazását. A Ganzair folyamatosan növeli kapacitását, ennek fontos lépéseként idén egy új csarnokkal is bővült, amelyet a Swedsteel valósított meg.


Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint      2021.11.09.

A nyersanyaghiány és a kínálat csökkenése okozta válsághelyzetben hosszú távon csak az EU-ba irányuló alapanyagimport feltételeinek könnyítésével orvosolható a drasztikus acél építőanyag-áremelkedés a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó Swedsteel-Metecno szerint. Bár bizonyos építőipari alapanyagok elérhetősége és ára esetében már érezhető némi stabilizáció, az acél alapanyagok ára további 10-15 százalékkal emelkedett az ősz folyamán.


1200m2-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel      2021.09.15.

Közel negyedszázada működik a PALÁDI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK KFT., amely a legkülönbözőbb építészeti feladatok körében szép számmal tervezett könnyűszerkezetes acélcsarnokokat is. Az utóbbi időben az egyik meghatározó magyar gyártóval, a Swedsteellel fogtak össze, és készülnek további projektre. A megrendelők, a gyártók és kivitelezők közötti építészi koordináció fontosságáról és a Swedstellel szerzett tapasztalatairól kérdeztük a tervezőiroda vezetőjét, Paládi-Kovács Ádámot.


Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka!      2021.08.10.

Kujbus Mihály nyíradonyi egyéni vállalkozó bádogos a korcolt lemezfedések mestere. Templomok, műemléki jellegű épületek, családi házak megújult, impozáns tetői hirdetik szakértelmét. Az iskola, óvoda és családi ház tetőkről, tetőrendszerekről, DVSC csarnok tetőbiztonságról beszélgettünk a Swedsteel hivatalos márkakivitelezőjével, az ÉMSZ elnökségi tagjával és korábbi elnökével.


Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.      2021.06.09.

Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.


Könnyűszerkezetből jeles      2021.05.12.

Dr. Kovács Imre szerkezetépítő mérnök, a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének vezetője és az EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda alapítója, aki számos statikai-építészeti feladatot oldott meg, a másodlagos tartószerkezeti elemek, szelemenek, de a héjazat tekintetében is általában a Swedsteel termékeivel számol. Impozáns csarnokok és egyéb építészeti struktúrák fémjelzik együttműködésük hatékonyságát. A könnyűszerkezetes építészet előnyeiről és a Swedsteel-lel való közös munkáról beszélgettünk.


Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal      2021.03.29.

A Swedsteel-Metecno Kft. a piaci igényeknek megfelelően, a legújabb műszaki innovációs lehetőségek alapján, új építési termékekkel - STR131 és STR200 magasprofilokkal - bővítette a termékkínálatát, amelyet ajánlunk az építész és statikus tervezők, valamint kivitelezők szíves figyelmébe.
Az STR131 és STR200 magasbordás teherhordó trapézlemezek két fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes hőszigetelt zárófödémek teherhordó födémprofilja és monolit vasbeton födémek bennmaradó zsaluzata.


"Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!"      2021.02.12.

Swedsteel termékek formálják a Hunnia Kristály Kft. új, impozáns csarnokát Debrecenben. A beruházó, Fibi András, a cég alapító ügyvezetője mesél a könnyűszerkezetes csarnoka megvalósulásáról és az építkezés részleteiről.


"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"      2021.01.13.

Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.


Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége      2020.11.11.

Az elmúlt harminc évben országszerte számos csarnok épült a szegedi Top-Szerk Bt. tervei alapján, az elmúlt 5 évben ezek közül több is a Swedsteel együttműködésben A tervezőiroda alapítóival, Borbély Andreával és Varga Györggyel beszélgettünk az acélszerkezetekről különböző szakmai aspektusból.


    Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information