Acélos kapcsolat - statika és az acél


Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.


Kis tájékozottsággal egy-egy ikonikus épületünkről már az első látásra megmondjuk, hogy Ybl, Schulek, Lechner vagy éppen Makovecz munkája. Arról viszont, aki a belső szerkezeti elemekben egymásnak feszülő erőket képes volt kiegyensúlyozni, nyugalmi állapotba hozni, és ezzel akár évszázadokra biztosítani a struktúra stabilitását, viszont rendszerint kevesebbet tudunk. Nem hálátlan a szerep? Lehet a statikusnak is egyéni stílusa?

A hármas szaltót ugró artistának is mindig kell egy megbízható untermann. Igaz, a taps nem az övé, de a felelőssége óriási. A produkcióban elválaszthatatlanok. A statikus tevékenysége sem igazán látványos, hiszen szűkebb mezsgyén mozog, lévén a tervezőtől kapott koncepció, a fizika és a matematika szabályai által kijelölt úton haladhat. Mivel nem esztétizál, a stílusa, az egyedisége megmutatására esetleg az olyan nagyobb műtárgyak tervezésekor van mód, mint pl. a hidak. A mindennapok tömegtermelésében viszont a jól bevált gyakorlaton alapuló módszerek mellett érdemes maradni. Persze a folyamatosan változó külső körülményekre tekintettel az eljárások megválasztásában rugalmasnak és kreatívnak kell lenni, mert ha pl. bizonyos okok miatt éppen olcsóbbá válik a munkaerő, akkor olyan, munkaigényesebb csomóponti csatlakozásokat lehet alkalmazni, amelyek csökkentik az anyagszükségletet, de nem kockáztatják a stabilitást. Ha a szakmunka túlontúl drágul, akkor pl. több anyaggal számolunk, és hasonló, egyszerűbben szerelhető csomópontokat tervezünk. Szóval - bár a statikus valóban az építészet szürke eminenciása - soha nem tévedhet. Hibáján emberi életek múlhatnak. Ráadásul szakmánk története, mindig is meghatározza az építészek lehetőségeit, és a társadalmi elvárások nyomán töretlenül fejlődik. Az ókorban pl. felmerült a minél nagyobb fedett közösségi terek iránti vágy, az egyre nagyobb fesztávok áthidalásának problematikája. Erre a statika a kupolával felelt. Gondoljunk csak a Pantheonra vagy a Hagia Sophiára. A gótika vékonyabb tartófalakat akart - többek között a nagyobb és jobban bevilágító ablakok kialakíthatósága okán? Feltalálták a támpilléres megtámasztást. A századfordulón New Yorkban az égbe szöktek a telekárak, erre megalkották a toronyházak statikáját. És még számos példát lehetne említeni.

Milyen közösségi kívánalmak, üzleti megfontolások hatnak napjainkban a statikára?

Egyértelműen a gazdaságosság és a környezetvédelem néhol egymásnak feszülő érdekeinek az erőterében kell érvényesítenünk manapság a statika törvényeit. Fontos pl. hogy minél több újrahasznosítható anyaggal dolgozzunk, hogy az épület üzemeltetése környezetkímélő legyen. A beruházó ugyanakkor elvárja a gyors munkát, a tartósságot, a jó ár-értékarányt a mihamarabbi megtérülést. Nem véletlen, hogy évtizedek óta acélszerkezeteket tervezek. Ennek az anyagnak a megjelenése ugyanis új kapukat nyitott meg a statika előtt. Ha csak a fenti szempontok szerint vizsgáljuk a könnyűszerkezetes építészetet, láthatjuk, hogy szinte minden kritériumnak megfeleltethető: kevesebb gázolaj pöfög a szállításkor, igen rövidek az építési határidők, az acél nem hulladékként végzi, hiszen ismét beolvasztható. Ha az üzem esetleg költözni kényszerül, a csarnok máshol is újra összeszerelhető stb. A társadalmi elvárások és a statika új irányai pl. tökéletesen megmutatkoznak az ún. KKV csarnokokban. A fejlesztőmérnökök ugyanis kitalálták, hogyan lehet a kisebb, közepes csarnokok építésekor a nagyobbaknál másodlagos tartószerkezeti elemként felhasznált vékonyfalú karcsú acél szelvényekből létrehozni a főtartó vázszerkezetet is. Kisebb befektetés a beruházónak, takarékosabb anyagfelhasználás, kevésbé terhelt környezet. Ebben az esetben tisztán a statika elégített ki egy gazdaságossági és környezetvédelmi igényt.

Ha a statikusnak a szerkezeten belüli erőhatásokat kell kiegyenlítenie, akkor - ennek analógiájára - az is elmondható, hogy magának az épületnek viszont az adott kontextussal szükséges összhangban lennie. A mondatai azt üzenik, hogy erre a feladatra az acélt meglehetősen jó eszköznek tartja. Bizonyára nem véletlen, hogy a Facebook-profiljának borítóképén az Eiffel-torony díszeleg.

A pályám az egyetem elvégzése után, azaz jó húsz éve az acélcsarnokok tervezéséhez kötődik: erre szakosodtam. Az acél ugyanis rugalmasan, sokoldalúan használható az építészetben. Az iparban és a mezőgazdaságban egyre inkább olyan objektumokra van igény, amelyek tágas belső tereket foglalnak magukban, azaz általában nagy fesztávolságokkal jellemezhetőek. Ezeknek az áthidalására az acél az anyagszerkezete miatt tökéletesen alkalmas. A betonnal szemben pl. a húzást és a nyomást is képes felvenni, bírja a hajlítást.

A fém építőanyagok általánosan jó mechanikai tulajdonságai mellett bizonyára az is fontos, hogy ki a gyártó. Ennek tükrében indokolt, hogy Ön évek óta szoros munkakapcsolatban áll a biatorbágyi gyártóbázissal is rendelkező Swedsteellel: sok közös projekten dolgoznak együtt. Honnan a kapcsolat?

Még az egyetemen ismerkedtem meg Kotormán Istvánnal, a cég egyik vezető mérnökével. Barátságunk, szakmai kapcsolatunk évtizedek óta "acélos". Az informális tényezőkön túl persze az nagyon fontos, hogy a Swedsteel kizárólag minőségi svédacél alapanyagokat használ, és jelentős innovációkkal rendelkezik - egyebek mellett - az acélszelemenek geometriájának kialakítása terén. A megfelelő forma kikísérletezése ugyanis statikai szempontból nagyon sokat képes hozzáadni a gerenda teherbíráshoz és az alkalmazhatósági területeinek gyarapításához. A másodlagos tartószerkezeteimet főként a Swedsteel Z és C szelemenjeiből állítom össze. Ugyanakkor szívesen alkalmazom korszerű tetőrendszereiket is.
Egy algyői 860 m2-es lovardára pl. az ilyen jellegű csarnokoknál szokatlan, meredek hajlásszögű kontyolt tetőt állítottunk össze. Kecskeméten az új parkettagyár, amely a fa könnyű éghetősége okán veszélyes üzemnek számít, 3700 m2-es gyártócsarnoka R15 tűzvédelmi követelményű tetőhéjazati rendszert kapott. Domaszéken 1080 m2-es mezőgazdasági tárolóépületet terveztem, ahol a szelemenek optimalizálásában - mint eddig oly sokszor - Kotormán István nyújtott segítséget. Mindszenten egy 450 m2-es kisebb csarnok épült, ami jól példázza, hogy már egy egyszerű, funkcionális építmény esetében is egyre gyakrabban merülnek fel magasabb esztétikai igények. Ezt a csarnokot sem lehet majd összekeverni másikkal, hiszen egyedi vonásként a falazott szociális blokk kissé túllóg az homlokzaton.

Az említett projektek azt mutatják, hogy bár a funkciók nagyjából hasonlóak, tárolók, feldolgozó üzemek, gyárak, de a statikai megoldások mégis mindenütt mások. Értelmezhetjük ezt úgy is, hogy a siker egyik feltétele ebből következően a tervező és a gyártó rugalmas és kreatív kooperációja?

Húsz éve tervezek csarnokokat, de két egyforma nincs közöttük. Eltérőek a környezeti hatások, a belső térkihasználás specifikációi, az energetikai paraméterek, megváltoztak a tartószerkezeti szabványok, és még sorolhatnám. Paradox módon az egyediség mégis jól kitalált standardokra alapozódik a gyártó és a statikus szempontjából egyaránt. A Swedsteelnél alaposan átgondolt típustermékek sorakoznak a szelemenektől a burkolati rendszerekig gazdag szortimentben. A statikus részéről adottak a számítási módszerek, csomóponti kialakítások és az egyéb gyakorlatok. A két halmaz kombinációja mégis a választási lehetőségek sokaságát, így a variabilitás magas fokát eredményezi. És ebben nagyon nagy szerepe van a Swedsteelnek, hiszen a munkánkhoz magas szintű műszaki támogatást nyújtanak szakmai táblázatok, szoftverek, kalkulátorok és mérnöki tanácsadás formájában.
Segítik a statikust a döntéselőkészítésben, számítási metódusok megadásában, az alkalmazott szelvények és azok kiosztásának optimalizálásában. Sok tervező kolléga szeret megállni a kiviteli tervek készítésénél, hiszen az utolsó fázis, a gyártmánytervezés már olyan gyakorlati tudást és számítógépes hátteret igényel, amivel nem rendelkeznek. Ha választani lehet, akkor én viszont szeretem végigvinni a tervezést az koncepciótervektől a legrészletesebb gyártmánytervezésig. Ekkor minden egyes alkatrészt külön-külön megrajzolok, azaz megalkotom az elemtervet, amit utána az összeállítási, illetve szerelési terv követ. Ilyenkor szintén jól jön, hogy a Swedsteel csomóponti megoldásait lehet használni.
Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol pl. én tudok a segítségükre lenni - mondjuk vázlattervek elkészítésével. Ahogyan történt pl. egy orosházi mezőgazdasági előtároló épület, illetve egy Csongrád megyei lovarda esetében, ahol az előzetes tervekkel a beruházónak adtunk fogódzókat az épületük elképzeléséhez és a költségek becsléséhez. Ebből ugyanakkor az is következik, hogy pontosabb adatok, egyértelműbb elképzelések alapján a gyártó is a megrendelő szándékaihoz jobban illeszkedő ajánlatot tud összeállítani.
Segédkezet nyújtottam a Swedsteelnek abban is, hogy termékei felhasználóbarát módon jelenjenek meg a Tekla Structure programban, mely jelenleg a világon piacvezető szoftver az acélszerkezetek tervezésében. A statika fejlődése mostanában ugyanis főként a munkamódszereiben manifesztálódik. A tervezői szoftverek fantasztikus ütemben fejlődnek a kapacitás tekintetében, és egyre kifinomultabb lehetőségeket nyújtanak a tervezőknek mind a számításokban, mind pedig a modellezésben. Használatuk napjainkban a statikus részéről a korrekt üzleti magatartás alapfeltétele, hiszen a piac által elvárt tervezési minőség és sebesség csak ilyen módszerekkel biztosítható. Nem mindegy tehát, hogyan integrálódnak a Swedsteel termékei egy ilyen népszerű programba.
Dinamikus és kölcsönös kapcsolatunkban számomra a legfontosabb mégis az, hogy a munkámhoz megbízható és hasznos információkat szolgáltatnak, korrekt, optimalizált megoldást javasolnak - ráadásul mindig a legrövidebb időn belül.
Ezek birtokában végül, persze én döntöm el, hogy mi kerül a terveimbe, hiszen a felelősség az enyém, de egy ilyen partnerrel, amely azon kevés cégek egyike, amellyel évek óta töretlen a bizalmam, ennek a súlya sem annyira nyomasztó.

http://csarnok.swedsteel-metecno.com/ipari
http://tudastar.swedsteel-metecno.com/hu


További információ és ajánlatkérés:

svedacel.hu
www.swedsteel-metecno.com
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2019.11.07.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Swedsteel hírek:


Swedsteel - Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair
Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair 2021.11.23.
A fosszilis energiahordozók mellett és helyett világszerte mindenki alternatív energiaforrásokat keres. A megújuló energiák rendelkezésre állása időjárásfüggő, ezért szükséges a megtermelt villamos energiát valamilyen módon tárolni. Többek között erre is választ adhat a hidrogén. A kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzair élenjáró technológiai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ipari gázok sűrítéséről és az energetikai célú felhasználásáról. Erre a tudásra építve kínál olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a szén-dioxid és metán-kibocsátás csökkentését, valamint a hidrogén ipari alkalmazását. A Ganzair folyamatosan növeli kapacitását, ennek fontos lépéseként idén egy új csarnokkal is bővült, amelyet a Swedsteel valósított meg.

Swedsteel - Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint
Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint 2021.11.09.
A nyersanyaghiány és a kínálat csökkenése okozta válsághelyzetben hosszú távon csak az EU-ba irányuló alapanyagimport feltételeinek könnyítésével orvosolható a drasztikus acél építőanyag-áremelkedés a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó Swedsteel-Metecno szerint. Bár bizonyos építőipari alapanyagok elérhetősége és ára esetében már érezhető némi stabilizáció, az acél alapanyagok ára további 10-15 százalékkal emelkedett az ősz folyamán.

Swedsteel - 1200m<sup>2</sup>-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel
1200m2-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel 2021.09.15.
Közel negyedszázada működik a PALÁDI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK KFT., amely a legkülönbözőbb építészeti feladatok körében szép számmal tervezett könnyűszerkezetes acélcsarnokokat is. Az utóbbi időben az egyik meghatározó magyar gyártóval, a Swedsteellel fogtak össze, és készülnek további projektre. A megrendelők, a gyártók és kivitelezők közötti építészi koordináció fontosságáról és a Swedstellel szerzett tapasztalatairól kérdeztük a tervezőiroda vezetőjét, Paládi-Kovács Ádámot.

Swedsteel - Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka!
Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka! 2021.08.10.
Kujbus Mihály nyíradonyi egyéni vállalkozó bádogos a korcolt lemezfedések mestere. Templomok, műemléki jellegű épületek, családi házak megújult, impozáns tetői hirdetik szakértelmét. Az iskola, óvoda és családi ház tetőkről, tetőrendszerekről, DVSC csarnok tetőbiztonságról beszélgettünk a Swedsteel hivatalos márkakivitelezőjével, az ÉMSZ elnökségi tagjával és korábbi elnökével.

Swedsteel - Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.
Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt. 2021.06.09.
Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.

Swedsteel - Könnyűszerkezetből jeles
Könnyűszerkezetből jeles 2021.05.12.
Dr. Kovács Imre szerkezetépítő mérnök, a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének vezetője és az EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda alapítója, aki számos statikai-építészeti feladatot oldott meg, a másodlagos tartószerkezeti elemek, szelemenek, de a héjazat tekintetében is általában a Swedsteel termékeivel számol. Impozáns csarnokok és egyéb építészeti struktúrák fémjelzik együttműködésük hatékonyságát. A könnyűszerkezetes építészet előnyeiről és a Swedsteel-lel való közös munkáról beszélgettünk.

Swedsteel - Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal
Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal 2021.03.29.
A Swedsteel-Metecno Kft. a piaci igényeknek megfelelően, a legújabb műszaki innovációs lehetőségek alapján, új építési termékekkel - STR131 és STR200 magasprofilokkal - bővítette a termékkínálatát, amelyet ajánlunk az építész és statikus tervezők, valamint kivitelezők szíves figyelmébe.
Az STR131 és STR200 magasbordás teherhordó trapézlemezek két fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes hőszigetelt zárófödémek teherhordó födémprofilja és monolit vasbeton födémek bennmaradó zsaluzata.

Swedsteel - "Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!"
"Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!" 2021.02.12.
Swedsteel termékek formálják a Hunnia Kristály Kft. új, impozáns csarnokát Debrecenben. A beruházó, Fibi András, a cég alapító ügyvezetője mesél a könnyűszerkezetes csarnoka megvalósulásáról és az építkezés részleteiről.

Swedsteel - "Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"
"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!" 2021.01.13.
Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.

Swedsteel - Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége
Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége 2020.11.11.
Az elmúlt harminc évben országszerte számos csarnok épült a szegedi Top-Szerk Bt. tervei alapján, az elmúlt 5 évben ezek közül több is a Swedsteel együttműködésben A tervezőiroda alapítóival, Borbély Andreával és Varga Györggyel beszélgettünk az acélszerkezetekről különböző szakmai aspektusból.

Swedsteel - A Gordiusz csomópontjai
A Gordiusz csomópontjai 2020.11.09.
A legkorszerűbb csomóponti kialakításokkal, minőségi acél alapanyagokból évi 25 000 m2-nyi épület-vázszerkezetet állít elő saját gyártóüzemében, és ebből 10 000 m2-nyi csarnokot a helyszínen össze is szerel a hódmezővásárhelyi Gordiusz Könnyűszerkezeteket Gyártó és Szerelő Kft. A csarnoképületek szelemenrendszerét, héjazatát, burkolatát és a kiegészítőket legtöbbször régi partnerüktől, a Swedsteeltől rendelik. A cég alapító ügyvezetőjével, Nagy Sándorral beszélgettünk csarnokokról, kihívásokról és megoldásokról, valamint a cége működéséről.

Swedsteel - A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek?
A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek? 2020.10.05.
Benkovich Attila 2018-ban tervezte meg első közös csarnokát a könnyűszerkezetes csarnokok specialistájának számító Swedsteel-lel. Az okleveles építészmérnök, aki 1980 óta dolgozik tervezőként, Szentendre főépítészeként gyakorlatot szerzett az államigazgatásban és személyesen irányított számos kivitelezést is, 40 éves sokoldalú szakmai tapasztalatairól beszélgetünk.

Swedsteel - A dabasi csarnoképítő
A dabasi csarnoképítő 2020.03.12.
Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.

Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information