Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.


A honlapjukon azt írják, hogy "célzottan keressük az intenzívebb mérnöki munkát igénylő, bonyolultabb beruházásokat, amelyek próbára tehetik a kihívásokat szerető, saját és együtt dolgozó mérnökgárdát." Mit tud ez a csapat?

A cégünk, amely alapvetően mérnöki iroda, jelenlegi formájában 2013 óta működik, de a munkatársaimmal már évtizedek óta tevékenykedünk az építőiparban, jórészt együtt. A vállalat bázisát a tervező részlegünk adja. Itt összeszokott szakági mérnökök dolgoznak azon, hogy a megrendelő által adott specifikációkkal a legtökéletesebben illeszkedő tervek és belőlük házak készüljenek. Hazánkban és a környező országokban lakóházak, középületek, templomok, mezőgazdasági csarnokok bizonyítják, hogy a legkülönbözőbb tevékenységek számára tudunk jól működő, kényelmes és optimális mesterséges tereket megalkotni. És itt vannak persze az ipari megrendelések nyomán létrejövő könnyűszerkezetes struktúrák, amelyek kiemelt szerepet kapnak vállalatunk életében, hiszen a funkció szempontjából ezen a területen jelentkeznek a legösszetettebb kihívások. Nem állítom, hogy egy hatalmas fedett stadion vagy egy pályaudvar felállítása pl. statikailag gyerekjáték lenne, de az egyedi technológiákat alkalmazó üzemek építésekor egészen speciális igényekkel, biztonsági követelményekkel is találkozunk. Nem is beszélve az időtényezőről, amennyiben a beruházó elemi érdeke, hogy a befektetett tőkéje minél hamarabb működni kezdjen.

A vegyipar épületeiben pl. gyakran robbanásveszélyes tevékenységeket végeznek, éghető termékek gyártása, kiszerelése, tárolása folyik, azaz egyedi technológiai tervezést igényelnek. A mérnökeink hét-nyolc szakág speciális feltételrendszerének ismerői, akik az alapképzettségükön túl elsajátították az ilyen jellegű, különleges tervezési metódusokat. Egyesek tudományos megfontolások alapján jelölik ki pl. az épületben az alkohol vagy a PB-gáz szállításának útvonalait, az esetleges robbanások vagy tüzek következményeinek mérséklésére teszik alkalmassá a szerkezetet, mások képesek a mikroszkopikus, az adott működés szempontjából szennyezőnek minősített részecskéktől mentesített tiszta terek kialakítására. Ilyen szűrt levegőjű, higiénikus környezetre van szükség a gyógyszergyártásban, de az elektronikai iparban is, ha chipeket vagy miniatűr alkatrészeket gyártanak. Ott vannak továbbá az ipari jellegű épületek energetikai működésének optimalizációján dolgozó szakértőink, akiknek - egyebek mellett - a hűtőházak tervezésénél jut fontos feladat. Nagy körültekintést és felkészültséget igénylő feladat még az épület működését biztosító vagy a veszélyeket jelző, egymásra épülő, bonyolult gépészeti rendszerek átlátható és hozzáférhető elhelyezése is. Mivel ilyen munkatársakkal rendelkezünk, igen komplex épületrendszerek esetében is képesek vagyunk mérnöki csúcsteljesítményekre. És ezt a piac értékeli, hiszen már általában ötven millió és egymilliárd forint közötti megbízásokat teljesítünk generáltervezőként - gyakran a főtartószerkezet acélvázának elkészítését, illetve kivitelezést is vállalva.

Ilyen "mérnöki csúcsteljesítménynek" tekinthető a FLORIN projektsorozat is, amelynek során kézfertőtlenítő-gyár számára építettek és még most is építenek újabb üzemcsarnokokat?

A munka jelentőségét érzékeltetendő szeretnék emlékeztetni arra a tavalyi, kissé bombasztikus hírre, mely szerint Kínában pár héten belül felállítottak egy nagy kórházépületet. Igen ám, de arról nem számoltak be, hogy a tervek és az azok szerint legyártott alkatrészek már jóval előbb elkészültek. Az állítás tehát csak az összeszerelésre vonatkozott. Az esetünkben azonban 2020 áprilisa szinte népmesei fordulatot hozott. Majdnem olyan lehetetlen feladatot kaptunk, mint a két bors ökröcske gazdája: estétől reggelig kivágni az erdőt, másnap éjjel pedig a helyét felszántani, bevetni és még le is aratni. Amikor a járvány első szakaszában hirtelen lett szükség nagymennyiségű kézfertőtlenítőre, a Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. azzal keresett meg minket, hogy tudnánk-e egy hónap alatt építeni nekik egy 1500 m2 alapterületű csarnokot adott paraméterekkel, csak azt kérdeztük, mikor kezdjünk. "Hát, holnap!" - érkezett a válasz. És meg tudtunk ennek felelni, holott egyáltalán nem volt egyszerű dolog: öt hét alatt megterveztünk és megvalósítottunk a nulláról egy zöldmezős beruházást jó minőségben. A mai napig ez az üzem elégíti ki az ország kézfertőtlenítő-szer igényének egy jelentős részét.

Ahogyan már előtte többször, ebben az esetben is kezdetektől a Swedsteel szekunder tartószerkezeti profiljaiban gondolkodtunk. Nemcsak a termékeik jó minősége miatt, hanem azért is, mert a robbanásveszélyes vegyipari tevékenység fogadására fokozott tűzbiztonságú csarnokot kellett építeni. A vasbeton és acél vegyes anyagú főtartószerkezet esetében, amelyet részben mi gyártottunk, a gyakorlatban működő többféle megoldás, módszer is készen rendelkezésre áll a tűzvédelmi megfelelőség biztosítására. A térelhatároló szendvicspaneleket tartó hidegenhengerelt, vékonyfalú - és ezért könnyű - acél szelemenekből összeálló alrendszer azonban speciális méretezést igényel ahhoz, hogy megfeleljen az ilyen esetekre előírt tűzállósági követelményeknek. A Swedsteel cég pedig ebben is a segítségünkre van, mert az általuk gyártott tartószerkezeti profilokhoz részletes statikai és tűzállósági számítást is végeznek, amellyel az adott feladatot a legoptimálisabb keresztmetszetekkel oldják meg. Ennek segítségével magasabb tűzbiztonsági követelményeknek is megfelelő szelemenrendszer alakítható ki. A Florin csarnokának megvalósításához tehát nem csupán a magas minőségű acél profilokat vásároltunk a gyártótól, hanem - komoly mérnökpartnerként tekintve őket - szellemi szolgáltatást is. Az együttműködésünk hatékonyságának tehát ez is fontos mozzanata volt.
A sikerhez hozzájárult természetesen az is, hogy régi, megbízható partnereink sorát mozgósíthattuk. Ők szinte párhuzamosan végezték a különböző tevékenységeket. Még javában zajlott pl. a tervezés, amikor a terepen már elindultak a munkálatok, a Swedsteel biatorbágyi gyárában megkezdődött bizonyos alkatrészek gyártása. Több mérnöki tevékenység parallel koordinációjára volt tehát szükség az építésnél.

A jó munka viszont meghozta az eredményt: a további szakaszokra is Önök kapták a megbízást.

Így van: újabb ajtók nyíltak meg a Z-Door előtt. Az előbbit követő szakasz a pandémia második ciklusára esett. 5600 m2 alapterületű új csarnok építése, illetve rekonstrukciós munkálatok végrehajtása volt a következő feladatunk. A 24 méter fesztávú vasbeton főtartószerkezete előregyártott elemekből készült. Erre kerültek a Swedsteel szelemenjei. De ebben a szakaszban már nemcsak ezeket rendeltük meg tőlük, hanem a megfelelő tűzbiztonságú szendvicspaneleket is a tetőhöz és a homlokzathoz. Az épületegyüttes érdekessége, hogy magában foglal egy gyártópavilont is, amely négy darab 200m2-es kisebb csarnokból áll össze, egy légtérbe integrálva.

Vészhelyzetben vészhelyzeti sebességgel kellett dolgozni. A gyorsaságot viszont több tényező is elősegítette. Generáltervezőként a mi dolgunkat nagyban megkönnyíti pl., hogy a Swedsteel bizonyos csomóponti megoldásait nem szükséges újra "feltalálnunk", megalkotnunk, hiszen azok a cég részéről adottak és kipróbáltak. Ezek tehát egyszerűen beilleszthetők a mi terveinkbe. Elképzelhető, hogy ennél a projektnél, ahol szinte a kivitelezéssel együtt zajlott a tervezés (a helyszínre még egy irodát is telepítettünk ki, ahol két kolléga folyamatosan korrigálta a rajzokat), ez mennyire fontos szempont lehet. Itt kell megjegyeznem, hogy bár a tervező és a kivitelező külön szakmák, én azt szoktam mondani, hogy a mi cégünknek a legfontosabb előnye a tervezői és kivitelezői tudás, tapasztalat együttes megléte, összhangja. Az ebből adódó előnyöket igyekszünk a megrendelőink javára fordítani. Ez persze tükröződik a termékválasztásainkban, mert tudjuk, hogy pl. a Swedsteel profiljainak milyen műszaki paraméterei, tulajdonságai, beépítési potenciáljai vannak. Ezek az egymással összeadódó ismeretek jó pozícióba helyeznek minket a piacon, mert nagyon gyorsan és rugalmasan tudjuk lekövetni a specifikációkat, azaz a megrendelői igényeket.

A másik eredő az előregyártás magas foka. A Swedsteelnél a megadott részletes tervek alapján pontos méretben, valamennyi csavarozott kapcsolathoz üzemben előrelyukasztva kerültek legyártásra a tűzihorganyzott profilok. Mivel ugyanígy előregyártva készültek el a vasbeton elemek, illetve a főtartóváz egyéb kiegészítő elemei is (pl. acél szerelvények, merevítések), a helyszínen már csak az összeszerelés maradt. Az acélszerkezeteknek ez az egyik legnagyobb előnye. És nem csak extrém helyzetekben. A rövid határidő ugyanis minden befektető elemi érdeke. Ezt a Florinnál is egyértelműen megtapasztalták, azaz már tervezzük a további 2000 m2-es bővítést, amelyet fél év alatt kell realizálnunk. Ha a már elkészült és a most tervezett objektumok teljesen össze fognak épülni, akkor együttesen kb. 10000 m2-nyi területet fednek le!
Ha ennyire eredményes volt a munka és benne a Swedsteellel való együttműködés, akkor feltételezhető, hogy jó pár csarnok közös megépítése során csiszolódott a kapcsolat.

Mivel régi szakmai viszony fűz az ottani szakemberekhez, a cég megalakulása óta megrendelőik vagyunk. Az első közös munka során a budapesti új Ivanics Autószalon 2000 m2-es speciális födémszerkezetét alkottuk meg egy könnyűszerkezetes épületre. Egy új közbenső emeleti szintet kellett készíteni utólag, egy meglévő acél főtartó vázszerkezethez kapcsolódva. Adott volt egy 26m fesztávú, 8m vállmagasságú, 3200 m2 alapterületű korábbi raktáráruház vázszerkezete. Ezt az oszlopainál ketté kellett fűrészelni, és oda lehetett beiktatni egy belső födémszerkezetet, ami nem mindennapos szakmai feladatot jelentett. A könnyűszerkezetes szerelt födémhez a Swedsteel szállította a födém fióktartó C-gerendáit és rákerülő acél trapézlemezt. A tűzvédelmi megfelelőséget igazoló statikai számításokat ismét bevetve tudtunk együttműködni a komplett könnyűszerkezetes födémszerkezet méretezésében és a szakhatósági engedélyeztetésében is.


De építettünk pl. hűtőházat a PalmiGold Kft.-nek és az Eisbergnek. Az előbbihez csak a Z- és C-szelemeneket, az utóbbihoz viszont már több ezer m2 tetőfedő trapézlemezt is a Swedsteel szállította a projektünkhöz. Nagytőkén pedig finombeton-üzem számára állítottunk fel egy 1250 m2-es egylégterű csarnokot és hozzá 2 db 200m2-es alapterületű, szociális helyiségeket befogadó épületet. Ennél a projektnél a Swedsteel szendvicspaneljeiből készültek a térelhatárolók, a tetőfödém és az oldalfal is. Több alkalommal használtuk a Swedsteel kiegészítőit is, pl. a komplett ereszcsatorna-rendszert, amely többféle színű bevonatos, tűzihorganyzott acéllemezből előregyártott elemekből készül, biztosítva a magas teherbírást, a tartósságot, biztonságos vízelvezetést és esztétikus megjelenést is. Ez az építészmérnök számára azért is fontos, mert szeretnénk az ipari csarnokokat is olyan esztétikai szintre emelni, amely konvergál a középületek látványvilágához. Azon vagyunk, hogy az ipari, mezőgazdasági, logisztikai épületek a praktikumon túl, valami szubjektív élményt is tudjanak adni a használóinak, a tulajdonos partnereinek, üzletfeleinek.


     


A felsoroltakból úgy tűnik, hogy a Swedsteelben jó együttműködő partnerre találtak, amely - valószínűsíthetően - több mint egyszerű gyártói beszállító.

Egy kollégám, egyben jó barátom mondta egyszer, hogy a 21. század igazi kihívása már nem a verseny, hanem az együttműködés. A filozofikus megállapítással magam is tökéletesen egyetértek, mert csak akkor maradhatunk ezen a Föld nevű bolygón, ha ez megvalósul. Amennyiben az ellenkezője történik, az időnk igen korlátozott lesz itt. És ebből talán egyértelműen kiderül, hogy a fenntarthatóság elve a vállalati törekvéseink egyik meghatározó formálója. A saját életünket úgy éltük korábban, hogy bárhonnan jött a világból megkeresés, akkor ugrottunk és csináltuk. Most azonban egyre jobban az a fő stratégiánk, hogy a régióban maradjunk. Itt próbáljunk alvállalkozókat, beszállítókat találni. Ebbe a képbe illeszkedik a Swedsteel is, amely egy nagyon jó hazai gyártóbázissal és mérnökgárdával rendelkezik, kiváló svédacél alapanyagú termékeket produkál. Amikor azt mondom, hogy svédacél, akkor botlani látszik a lokalitást preferáló gondolatmenetem, hiszen egy távoli ország nevét említem. Viszont a tartósság fontos környezetvédelmi szempont, amennyiben nemcsak a tulajdonos érdekeit szolgálja, de a környezetet is, ha nem válik idő előtt hulladékká. Így mérséklődhet a környezet karbonterhelése, egy-egy projektet esetében kisebb ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. Ha valami maradandót szeretnénk az utókorra testálni, azok legyenek a megvalósult terveink: a középületek, a templomok és persze a csarnokok. Ebben valóban jó partner a Swedsteel, amely ugyanezen alapelvek mentén dolgozik és közeli, hazai gyártóbázissal rendelkezik. Tudjuk, hogy miben erősek. Bizonyos munkarészek tekintetében már az elején megszólítjuk őket, várjuk a javaslataikat, együtt alkotjuk meg a struktúra bizonyos alrendszereit. Ha tehát eleve a Swedsteel anyagival számolunk, akkor a tervezés első fázisától együtt gondolkodunk velük, hiszen a termékeikkel kapcsolatban ki lehetne jobb szakértő, mint ők maguk. Ezáltal mi is előbbre vagyunk: a kooperáció nyomán optimalizálni tudjuk a terveinket. Építészmérnökként tehát ismét hangsúlyozom, hogy a szellemi hozzáadott érték az - persze a termékek minősége mellett -, ami a Swedsteel melletti elkötelezettségünket megszilárdította.


További információ és ajánlatkérés:

Swedsteel csarnok referenciák: https://swedsteel-metecno.com/referencia-oldal-ipari/
Swedsteel ipari csarnokok: https://csarnok.swedsteel.hu/ipari
Swedsteel Tervezői Tudástár: https://tudastar.swedsteel-metecno.com/hu
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2021.06.09.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Swedsteel hírek:


Swedsteel - Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair
Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair 2021.11.23.
A fosszilis energiahordozók mellett és helyett világszerte mindenki alternatív energiaforrásokat keres. A megújuló energiák rendelkezésre állása időjárásfüggő, ezért szükséges a megtermelt villamos energiát valamilyen módon tárolni. Többek között erre is választ adhat a hidrogén. A kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzair élenjáró technológiai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ipari gázok sűrítéséről és az energetikai célú felhasználásáról. Erre a tudásra építve kínál olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a szén-dioxid és metán-kibocsátás csökkentését, valamint a hidrogén ipari alkalmazását. A Ganzair folyamatosan növeli kapacitását, ennek fontos lépéseként idén egy új csarnokkal is bővült, amelyet a Swedsteel valósított meg.

Swedsteel - Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint
Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint 2021.11.09.
A nyersanyaghiány és a kínálat csökkenése okozta válsághelyzetben hosszú távon csak az EU-ba irányuló alapanyagimport feltételeinek könnyítésével orvosolható a drasztikus acél építőanyag-áremelkedés a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó Swedsteel-Metecno szerint. Bár bizonyos építőipari alapanyagok elérhetősége és ára esetében már érezhető némi stabilizáció, az acél alapanyagok ára további 10-15 százalékkal emelkedett az ősz folyamán.

Swedsteel - 1200m<sup>2</sup>-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel
1200m2-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel 2021.09.15.
Közel negyedszázada működik a PALÁDI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK KFT., amely a legkülönbözőbb építészeti feladatok körében szép számmal tervezett könnyűszerkezetes acélcsarnokokat is. Az utóbbi időben az egyik meghatározó magyar gyártóval, a Swedsteellel fogtak össze, és készülnek további projektre. A megrendelők, a gyártók és kivitelezők közötti építészi koordináció fontosságáról és a Swedstellel szerzett tapasztalatairól kérdeztük a tervezőiroda vezetőjét, Paládi-Kovács Ádámot.

Swedsteel - Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka!
Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka! 2021.08.10.
Kujbus Mihály nyíradonyi egyéni vállalkozó bádogos a korcolt lemezfedések mestere. Templomok, műemléki jellegű épületek, családi házak megújult, impozáns tetői hirdetik szakértelmét. Az iskola, óvoda és családi ház tetőkről, tetőrendszerekről, DVSC csarnok tetőbiztonságról beszélgettünk a Swedsteel hivatalos márkakivitelezőjével, az ÉMSZ elnökségi tagjával és korábbi elnökével.

Swedsteel - Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.
Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt. 2021.06.09.
Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.

Swedsteel - Könnyűszerkezetből jeles
Könnyűszerkezetből jeles 2021.05.12.
Dr. Kovács Imre szerkezetépítő mérnök, a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének vezetője és az EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda alapítója, aki számos statikai-építészeti feladatot oldott meg, a másodlagos tartószerkezeti elemek, szelemenek, de a héjazat tekintetében is általában a Swedsteel termékeivel számol. Impozáns csarnokok és egyéb építészeti struktúrák fémjelzik együttműködésük hatékonyságát. A könnyűszerkezetes építészet előnyeiről és a Swedsteel-lel való közös munkáról beszélgettünk.

Swedsteel - Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal
Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal 2021.03.29.
A Swedsteel-Metecno Kft. a piaci igényeknek megfelelően, a legújabb műszaki innovációs lehetőségek alapján, új építési termékekkel - STR131 és STR200 magasprofilokkal - bővítette a termékkínálatát, amelyet ajánlunk az építész és statikus tervezők, valamint kivitelezők szíves figyelmébe.
Az STR131 és STR200 magasbordás teherhordó trapézlemezek két fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes hőszigetelt zárófödémek teherhordó födémprofilja és monolit vasbeton födémek bennmaradó zsaluzata.

Swedsteel - "Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!"
"Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!" 2021.02.12.
Swedsteel termékek formálják a Hunnia Kristály Kft. új, impozáns csarnokát Debrecenben. A beruházó, Fibi András, a cég alapító ügyvezetője mesél a könnyűszerkezetes csarnoka megvalósulásáról és az építkezés részleteiről.

Swedsteel - "Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"
"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!" 2021.01.13.
Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.

Swedsteel - Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége
Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége 2020.11.11.
Az elmúlt harminc évben országszerte számos csarnok épült a szegedi Top-Szerk Bt. tervei alapján, az elmúlt 5 évben ezek közül több is a Swedsteel együttműködésben A tervezőiroda alapítóival, Borbély Andreával és Varga Györggyel beszélgettünk az acélszerkezetekről különböző szakmai aspektusból.

Swedsteel - A Gordiusz csomópontjai
A Gordiusz csomópontjai 2020.11.09.
A legkorszerűbb csomóponti kialakításokkal, minőségi acél alapanyagokból évi 25 000 m2-nyi épület-vázszerkezetet állít elő saját gyártóüzemében, és ebből 10 000 m2-nyi csarnokot a helyszínen össze is szerel a hódmezővásárhelyi Gordiusz Könnyűszerkezeteket Gyártó és Szerelő Kft. A csarnoképületek szelemenrendszerét, héjazatát, burkolatát és a kiegészítőket legtöbbször régi partnerüktől, a Swedsteeltől rendelik. A cég alapító ügyvezetőjével, Nagy Sándorral beszélgettünk csarnokokról, kihívásokról és megoldásokról, valamint a cége működéséről.

Swedsteel - A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek?
A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek? 2020.10.05.
Benkovich Attila 2018-ban tervezte meg első közös csarnokát a könnyűszerkezetes csarnokok specialistájának számító Swedsteel-lel. Az okleveles építészmérnök, aki 1980 óta dolgozik tervezőként, Szentendre főépítészeként gyakorlatot szerzett az államigazgatásban és személyesen irányított számos kivitelezést is, 40 éves sokoldalú szakmai tapasztalatairól beszélgetünk.

Swedsteel - A dabasi csarnoképítő
A dabasi csarnoképítő 2020.03.12.
Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.

Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information