Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.


A honlapjukon azt írják, hogy "célzottan keressük az intenzívebb mérnöki munkát igénylő, bonyolultabb beruházásokat, amelyek próbára tehetik a kihívásokat szerető, saját és együtt dolgozó mérnökgárdát." Mit tud ez a csapat?

A cégünk, amely alapvetően mérnöki iroda, jelenlegi formájában 2013 óta működik, de a munkatársaimmal már évtizedek óta tevékenykedünk az építőiparban, jórészt együtt. A vállalat bázisát a tervező részlegünk adja. Itt összeszokott szakági mérnökök dolgoznak azon, hogy a megrendelő által adott specifikációkkal a legtökéletesebben illeszkedő tervek és belőlük házak készüljenek. Hazánkban és a környező országokban lakóházak, középületek, templomok, mezőgazdasági csarnokok bizonyítják, hogy a legkülönbözőbb tevékenységek számára tudunk jól működő, kényelmes és optimális mesterséges tereket megalkotni. És itt vannak persze az ipari megrendelések nyomán létrejövő könnyűszerkezetes struktúrák, amelyek kiemelt szerepet kapnak vállalatunk életében, hiszen a funkció szempontjából ezen a területen jelentkeznek a legösszetettebb kihívások. Nem állítom, hogy egy hatalmas fedett stadion vagy egy pályaudvar felállítása pl. statikailag gyerekjáték lenne, de az egyedi technológiákat alkalmazó üzemek építésekor egészen speciális igényekkel, biztonsági követelményekkel is találkozunk. Nem is beszélve az időtényezőről, amennyiben a beruházó elemi érdeke, hogy a befektetett tőkéje minél hamarabb működni kezdjen.

A vegyipar épületeiben pl. gyakran robbanásveszélyes tevékenységeket végeznek, éghető termékek gyártása, kiszerelése, tárolása folyik, azaz egyedi technológiai tervezést igényelnek. A mérnökeink hét-nyolc szakág speciális feltételrendszerének ismerői, akik az alapképzettségükön túl elsajátították az ilyen jellegű, különleges tervezési metódusokat. Egyesek tudományos megfontolások alapján jelölik ki pl. az épületben az alkohol vagy a PB-gáz szállításának útvonalait, az esetleges robbanások vagy tüzek következményeinek mérséklésére teszik alkalmassá a szerkezetet, mások képesek a mikroszkopikus, az adott működés szempontjából szennyezőnek minősített részecskéktől mentesített tiszta terek kialakítására. Ilyen szűrt levegőjű, higiénikus környezetre van szükség a gyógyszergyártásban, de az elektronikai iparban is, ha chipeket vagy miniatűr alkatrészeket gyártanak. Ott vannak továbbá az ipari jellegű épületek energetikai működésének optimalizációján dolgozó szakértőink, akiknek - egyebek mellett - a hűtőházak tervezésénél jut fontos feladat. Nagy körültekintést és felkészültséget igénylő feladat még az épület működését biztosító vagy a veszélyeket jelző, egymásra épülő, bonyolult gépészeti rendszerek átlátható és hozzáférhető elhelyezése is. Mivel ilyen munkatársakkal rendelkezünk, igen komplex épületrendszerek esetében is képesek vagyunk mérnöki csúcsteljesítményekre. És ezt a piac értékeli, hiszen már általában ötven millió és egymilliárd forint közötti megbízásokat teljesítünk generáltervezőként - gyakran a főtartószerkezet acélvázának elkészítését, illetve kivitelezést is vállalva.

Ilyen "mérnöki csúcsteljesítménynek" tekinthető a FLORIN projektsorozat is, amelynek során kézfertőtlenítő-gyár számára építettek és még most is építenek újabb üzemcsarnokokat?

A munka jelentőségét érzékeltetendő szeretnék emlékeztetni arra a tavalyi, kissé bombasztikus hírre, mely szerint Kínában pár héten belül felállítottak egy nagy kórházépületet. Igen ám, de arról nem számoltak be, hogy a tervek és az azok szerint legyártott alkatrészek már jóval előbb elkészültek. Az állítás tehát csak az összeszerelésre vonatkozott. Az esetünkben azonban 2020 áprilisa szinte népmesei fordulatot hozott. Majdnem olyan lehetetlen feladatot kaptunk, mint a két bors ökröcske gazdája: estétől reggelig kivágni az erdőt, másnap éjjel pedig a helyét felszántani, bevetni és még le is aratni. Amikor a járvány első szakaszában hirtelen lett szükség nagymennyiségű kézfertőtlenítőre, a Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. azzal keresett meg minket, hogy tudnánk-e egy hónap alatt építeni nekik egy 1500 m2 alapterületű csarnokot adott paraméterekkel, csak azt kérdeztük, mikor kezdjünk. "Hát, holnap!" - érkezett a válasz. És meg tudtunk ennek felelni, holott egyáltalán nem volt egyszerű dolog: öt hét alatt megterveztünk és megvalósítottunk a nulláról egy zöldmezős beruházást jó minőségben. A mai napig ez az üzem elégíti ki az ország kézfertőtlenítő-szer igényének egy jelentős részét.

Ahogyan már előtte többször, ebben az esetben is kezdetektől a Swedsteel szekunder tartószerkezeti profiljaiban gondolkodtunk. Nemcsak a termékeik jó minősége miatt, hanem azért is, mert a robbanásveszélyes vegyipari tevékenység fogadására fokozott tűzbiztonságú csarnokot kellett építeni. A vasbeton és acél vegyes anyagú főtartószerkezet esetében, amelyet részben mi gyártottunk, a gyakorlatban működő többféle megoldás, módszer is készen rendelkezésre áll a tűzvédelmi megfelelőség biztosítására. A térelhatároló szendvicspaneleket tartó hidegenhengerelt, vékonyfalú - és ezért könnyű - acél szelemenekből összeálló alrendszer azonban speciális méretezést igényel ahhoz, hogy megfeleljen az ilyen esetekre előírt tűzállósági követelményeknek. A Swedsteel cég pedig ebben is a segítségünkre van, mert az általuk gyártott tartószerkezeti profilokhoz részletes statikai és tűzállósági számítást is végeznek, amellyel az adott feladatot a legoptimálisabb keresztmetszetekkel oldják meg. Ennek segítségével magasabb tűzbiztonsági követelményeknek is megfelelő szelemenrendszer alakítható ki. A Florin csarnokának megvalósításához tehát nem csupán a magas minőségű acél profilokat vásároltunk a gyártótól, hanem - komoly mérnökpartnerként tekintve őket - szellemi szolgáltatást is. Az együttműködésünk hatékonyságának tehát ez is fontos mozzanata volt.
A sikerhez hozzájárult természetesen az is, hogy régi, megbízható partnereink sorát mozgósíthattuk. Ők szinte párhuzamosan végezték a különböző tevékenységeket. Még javában zajlott pl. a tervezés, amikor a terepen már elindultak a munkálatok, a Swedsteel biatorbágyi gyárában megkezdődött bizonyos alkatrészek gyártása. Több mérnöki tevékenység parallel koordinációjára volt tehát szükség az építésnél.

A jó munka viszont meghozta az eredményt: a további szakaszokra is Önök kapták a megbízást.

Így van: újabb ajtók nyíltak meg a Z-Door előtt. Az előbbit követő szakasz a pandémia második ciklusára esett. 5600 m2 alapterületű új csarnok építése, illetve rekonstrukciós munkálatok végrehajtása volt a következő feladatunk. A 24 méter fesztávú vasbeton főtartószerkezete előregyártott elemekből készült. Erre kerültek a Swedsteel szelemenjei. De ebben a szakaszban már nemcsak ezeket rendeltük meg tőlük, hanem a megfelelő tűzbiztonságú szendvicspaneleket is a tetőhöz és a homlokzathoz. Az épületegyüttes érdekessége, hogy magában foglal egy gyártópavilont is, amely négy darab 200m2-es kisebb csarnokból áll össze, egy légtérbe integrálva.

Vészhelyzetben vészhelyzeti sebességgel kellett dolgozni. A gyorsaságot viszont több tényező is elősegítette. Generáltervezőként a mi dolgunkat nagyban megkönnyíti pl., hogy a Swedsteel bizonyos csomóponti megoldásait nem szükséges újra "feltalálnunk", megalkotnunk, hiszen azok a cég részéről adottak és kipróbáltak. Ezek tehát egyszerűen beilleszthetők a mi terveinkbe. Elképzelhető, hogy ennél a projektnél, ahol szinte a kivitelezéssel együtt zajlott a tervezés (a helyszínre még egy irodát is telepítettünk ki, ahol két kolléga folyamatosan korrigálta a rajzokat), ez mennyire fontos szempont lehet. Itt kell megjegyeznem, hogy bár a tervező és a kivitelező külön szakmák, én azt szoktam mondani, hogy a mi cégünknek a legfontosabb előnye a tervezői és kivitelezői tudás, tapasztalat együttes megléte, összhangja. Az ebből adódó előnyöket igyekszünk a megrendelőink javára fordítani. Ez persze tükröződik a termékválasztásainkban, mert tudjuk, hogy pl. a Swedsteel profiljainak milyen műszaki paraméterei, tulajdonságai, beépítési potenciáljai vannak. Ezek az egymással összeadódó ismeretek jó pozícióba helyeznek minket a piacon, mert nagyon gyorsan és rugalmasan tudjuk lekövetni a specifikációkat, azaz a megrendelői igényeket.

A másik eredő az előregyártás magas foka. A Swedsteelnél a megadott részletes tervek alapján pontos méretben, valamennyi csavarozott kapcsolathoz üzemben előrelyukasztva kerültek legyártásra a tűzihorganyzott profilok. Mivel ugyanígy előregyártva készültek el a vasbeton elemek, illetve a főtartóváz egyéb kiegészítő elemei is (pl. acél szerelvények, merevítések), a helyszínen már csak az összeszerelés maradt. Az acélszerkezeteknek ez az egyik legnagyobb előnye. És nem csak extrém helyzetekben. A rövid határidő ugyanis minden befektető elemi érdeke. Ezt a Florinnál is egyértelműen megtapasztalták, azaz már tervezzük a további 2000 m2-es bővítést, amelyet fél év alatt kell realizálnunk. Ha a már elkészült és a most tervezett objektumok teljesen össze fognak épülni, akkor együttesen kb. 10000 m2-nyi területet fednek le!
Ha ennyire eredményes volt a munka és benne a Swedsteellel való együttműködés, akkor feltételezhető, hogy jó pár csarnok közös megépítése során csiszolódott a kapcsolat.

Mivel régi szakmai viszony fűz az ottani szakemberekhez, a cég megalakulása óta megrendelőik vagyunk. Az első közös munka során a budapesti új Ivanics Autószalon 2000 m2-es speciális födémszerkezetét alkottuk meg egy könnyűszerkezetes épületre. Egy új közbenső emeleti szintet kellett készíteni utólag, egy meglévő acél főtartó vázszerkezethez kapcsolódva. Adott volt egy 26m fesztávú, 8m vállmagasságú, 3200 m2 alapterületű korábbi raktáráruház vázszerkezete. Ezt az oszlopainál ketté kellett fűrészelni, és oda lehetett beiktatni egy belső födémszerkezetet, ami nem mindennapos szakmai feladatot jelentett. A könnyűszerkezetes szerelt födémhez a Swedsteel szállította a födém fióktartó C-gerendáit és rákerülő acél trapézlemezt. A tűzvédelmi megfelelőséget igazoló statikai számításokat ismét bevetve tudtunk együttműködni a komplett könnyűszerkezetes födémszerkezet méretezésében és a szakhatósági engedélyeztetésében is.


De építettünk pl. hűtőházat a PalmiGold Kft.-nek és az Eisbergnek. Az előbbihez csak a Z- és C-szelemeneket, az utóbbihoz viszont már több ezer m2 tetőfedő trapézlemezt is a Swedsteel szállította a projektünkhöz. Nagytőkén pedig finombeton-üzem számára állítottunk fel egy 1250 m2-es egylégterű csarnokot és hozzá 2 db 200m2-es alapterületű, szociális helyiségeket befogadó épületet. Ennél a projektnél a Swedsteel szendvicspaneljeiből készültek a térelhatárolók, a tetőfödém és az oldalfal is. Több alkalommal használtuk a Swedsteel kiegészítőit is, pl. a komplett ereszcsatorna-rendszert, amely többféle színű bevonatos, tűzihorganyzott acéllemezből előregyártott elemekből készül, biztosítva a magas teherbírást, a tartósságot, biztonságos vízelvezetést és esztétikus megjelenést is. Ez az építészmérnök számára azért is fontos, mert szeretnénk az ipari csarnokokat is olyan esztétikai szintre emelni, amely konvergál a középületek látványvilágához. Azon vagyunk, hogy az ipari, mezőgazdasági, logisztikai épületek a praktikumon túl, valami szubjektív élményt is tudjanak adni a használóinak, a tulajdonos partnereinek, üzletfeleinek.


     


A felsoroltakból úgy tűnik, hogy a Swedsteelben jó együttműködő partnerre találtak, amely - valószínűsíthetően - több mint egyszerű gyártói beszállító.

Egy kollégám, egyben jó barátom mondta egyszer, hogy a 21. század igazi kihívása már nem a verseny, hanem az együttműködés. A filozofikus megállapítással magam is tökéletesen egyetértek, mert csak akkor maradhatunk ezen a Föld nevű bolygón, ha ez megvalósul. Amennyiben az ellenkezője történik, az időnk igen korlátozott lesz itt. És ebből talán egyértelműen kiderül, hogy a fenntarthatóság elve a vállalati törekvéseink egyik meghatározó formálója. A saját életünket úgy éltük korábban, hogy bárhonnan jött a világból megkeresés, akkor ugrottunk és csináltuk. Most azonban egyre jobban az a fő stratégiánk, hogy a régióban maradjunk. Itt próbáljunk alvállalkozókat, beszállítókat találni. Ebbe a képbe illeszkedik a Swedsteel is, amely egy nagyon jó hazai gyártóbázissal és mérnökgárdával rendelkezik, kiváló svédacél alapanyagú termékeket produkál. Amikor azt mondom, hogy svédacél, akkor botlani látszik a lokalitást preferáló gondolatmenetem, hiszen egy távoli ország nevét említem. Viszont a tartósság fontos környezetvédelmi szempont, amennyiben nemcsak a tulajdonos érdekeit szolgálja, de a környezetet is, ha nem válik idő előtt hulladékká. Így mérséklődhet a környezet karbonterhelése, egy-egy projektet esetében kisebb ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. Ha valami maradandót szeretnénk az utókorra testálni, azok legyenek a megvalósult terveink: a középületek, a templomok és persze a csarnokok. Ebben valóban jó partner a Swedsteel, amely ugyanezen alapelvek mentén dolgozik és közeli, hazai gyártóbázissal rendelkezik. Tudjuk, hogy miben erősek. Bizonyos munkarészek tekintetében már az elején megszólítjuk őket, várjuk a javaslataikat, együtt alkotjuk meg a struktúra bizonyos alrendszereit. Ha tehát eleve a Swedsteel anyagival számolunk, akkor a tervezés első fázisától együtt gondolkodunk velük, hiszen a termékeikkel kapcsolatban ki lehetne jobb szakértő, mint ők maguk. Ezáltal mi is előbbre vagyunk: a kooperáció nyomán optimalizálni tudjuk a terveinket. Építészmérnökként tehát ismét hangsúlyozom, hogy a szellemi hozzáadott érték az - persze a termékek minősége mellett -, ami a Swedsteel melletti elkötelezettségünket megszilárdította.


További információ és ajánlatkérés:

Swedsteel csarnok referenciák: https://swedsteel-metecno.com/referenciak/referencia-oldal-ipari/
Swedsteel ipari csarnokok: https://csarnok.swedsteel.hu/ipari
Swedsteel Tervezői Tudástár: https://tudastar.swedsteel-metecno.com/hu
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2021.06.09.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Swedsteel hírek:


Energiatakarékosság, kiszámítható tervezhetőség a sokoldalú Szendvicspanelek által      2023.01.17.

Szendvicspanel: a sokoldalú építőelem

Közismert, hogy a szendvics Lord Sandwichről kapta a nevét. Az angol főúr ugyanis szenvedélyes kártyásként még az evés kedvéért sem volt hajlandó kimaradni a partiból. Így aztán két pirítós közé helyezett hússzelettel csillapította étvágyát. Arról viszont nem szól a fáma, hogy népszerű építőelemet, a szendvicspanelt ki találta fel, de az biztos, hogy a könnyűszerkezetes építészetnek legalább annyira innovatív és megkerülhetetlen eleme, mint a gasztronómiának a szendvics.


Miben rejlik az acél igazi ereje? Amikor a lehetetlennek tűnő feladatok is megoldhatók      2022.10.11.

Az acél termékek tudatos felhasználása olyan lehetőségeket von maga után, amellyel az egyedi igények, látszólag lehetetlennek tűnő feladatok is megoldhatók. Cikkünkben olyan példákat veszünk sorra, ahol az acélszerkezetek minőségi ugrást jelentettek az adott projekt minden szereplője számára.


Óvatosabbak az építőipari megrendelők, és megbízható, sokoldalú partnereket keresnek      2022.10.10.

Kétszer is meggondolják az építőiparban az ügyfelek, hogy kivel és mit építettnek. Az árak emelkedése és a szűkös kivitelezői, illetve áruellátási környezet miatt a körültekintés és a több körös versenyeztetés indokolt - állapítja meg a Swedsteel megbízásából készült építőipari kutatás. Az elszabaduló árkörnyezetben egyre fontosabb a szoros szakmai viszony - felértékelődik a bizalom, a megfelelő referenciák megléte, a határidők betartása, de természetesen az ár és a garancia is fontos szempont marad. A felmérés egy speciális szegmensről, az acél könnyűszerkezetes piacról szól, de az építőipar egészére vonatkozó beszédes és tanulságos megállapításokkal szolgál.


Több, mint 18 méter hosszú egyedi Swedsteel szelemenek az ózdi acélgyártó új csarnokában      2022.09.13.

Olyan telephely bővítésnek, fejlesztésnek lett részese cégünk a kiváló minőségű Z-szelemenjeivel (Z350 profilméret, 2,0-2,5-3,0mm profilvastagságok), ahol a speciális funkcionális és gyártástechnológiai követelmények miatt a főtartó keretállások a csarnoképítési gyakorlatban általános 6m helyett 12m (helyenként ennél is távolabb) távolságra kerültek, és támasztják alá a tetőhéjazatot.


Egységben az erő: új könnyű­szerkezetes csarnokkal és irodaépülettel bővült a HK-CERAM      2022.07.20.

Új könnyűszerkezetes csarnokkal és irodaépülettel gazdagodott a szentesi ipari parkban a finomkerámiai égetési segédeszközöket gyártó HK-CERAM Kft. A projekt lebonyolításáért a Z-Door Zrt. generálkivitelező cég felelt, a Swedsteel kiemelt kivitelezője. Nem akármilyen partnerekkel, eszközökkel, csapattal valósult meg a kivitelezés.


A Z-/C-szelvényű szelemenek - az épületek fontos alkotói Hogyan készülnek? Mi határozza meg a tűzállóságukat?      2022.06.08.

Egy igazán jelentős termékcsoport, amely az épületek tartószerkezetében kevésbé látványosan, ámde aktívan és hatékonyan dolgozik, és a tartósságot, hosszútávú biztonságot garantálja egy csarnoknál - ezek a Z-/C-szelvényű gerendák, szelemenek.


Korszerű építészettel a fejlődő magyar mezőgazdaságért      2022.05.11.

Magyarországon 4% feletti a mezőgazdaság súlya a bruttó hozzáadott érték termelésében. Az EU tagállamai sorában ezzel a harmadik helyen állunk. A beruházásokból 4,3, a foglalkoztatásból pedig 4,6%-kal részesedett a hazai agrárium. Teljesítménye az elmúlt évtizedben folyamatos növekedést mutat.


"A csarnoképítésben a Swedsteellel elmehetünk az (acél)falig"      2022.03.08.

A Generál Statika Bt. alapítója és vezetője, Kovács László statikus. A közel negyedszázada acélcsarnokokat tervező építőmérnök segítségével próbáljuk feltárni a jó csarnok építésének titkait, fogásait, miközben kitérünk a könnyűszerkezetes épületelemeket gyártó Swedsteellel való kapcsolatára is.


Közös zászló alatt - együtt a Swedsteellel      2022.02.08.

Hatékonyan együttműködő partnerekké váltak az elmúlt évek során a könnyűszerkezetes acél építőanyagok gyártója, a Swedsteel és a mindszenti központú építőipari generálkivitelező Kovács Gépszer Kft. Kooperációjuk eredményeként korszerű acélcsarnokok sora épül országszerte. A közös munkáról Kovács Ádámot, a Kovács Gépszer Kft. vezetőjét kérdeztük.


N-ferrum-Swedsteel: Kulcs minden épülethez      2022.01.12.

A tervezéstől a kulcsrakész acélszerkezetes üzemcsarnokok átadásáig viszi végig ügyfelei beruházásait a nagykanizsai székhelyű N-ferrum Kft. Bár a cég létszáma alapján kisvállalkozásnak számít, számos sikeres nagyprojektet tett le az asztalra. A Swedsteel-Metecno kiemelt szakkivitelező partnere tudatos vállalkozói szemléletre, folyamatos termékinnovációra és szigorú üzleti tervezésre alapozva terjeszkedik a piacon: az idei, 2022-re már közel 1 milliárd forintnyi megrendeléssel számolnak és olyan ügyfeleket szolgáltak és szolgálnak ki, mint a KITE vagy az ODBE.


Válságálló ipari csarnok: mi a titkuk?      2021.12.02.

A minőség és az innováció segíti a magyar cégek fennmaradását az alapanyagárak drasztikus növekedése idején is. Két olyan hazai, az építőiparban tevékenykedő és a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó, Swedsteel szakkivitelező vállalatot néztünk meg közelebbről, amelyek úrrá tudtak lenni a 2020-as és a 2021-es év nehézségein.


Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair      2021.11.23.

A fosszilis energiahordozók mellett és helyett világszerte mindenki alternatív energiaforrásokat keres. A megújuló energiák rendelkezésre állása időjárásfüggő, ezért szükséges a megtermelt villamos energiát valamilyen módon tárolni. Többek között erre is választ adhat a hidrogén. A kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzair élenjáró technológiai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ipari gázok sűrítéséről és az energetikai célú felhasználásáról. Erre a tudásra építve kínál olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a szén-dioxid és metán-kibocsátás csökkentését, valamint a hidrogén ipari alkalmazását. A Ganzair folyamatosan növeli kapacitását, ennek fontos lépéseként idén egy új csarnokkal is bővült, amelyet a Swedsteel valósított meg.


Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint      2021.11.09.

A nyersanyaghiány és a kínálat csökkenése okozta válsághelyzetben hosszú távon csak az EU-ba irányuló alapanyagimport feltételeinek könnyítésével orvosolható a drasztikus acél építőanyag-áremelkedés a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó Swedsteel-Metecno szerint. Bár bizonyos építőipari alapanyagok elérhetősége és ára esetében már érezhető némi stabilizáció, az acél alapanyagok ára további 10-15 százalékkal emelkedett az ősz folyamán.


1200m2-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel      2021.09.15.

Közel negyedszázada működik a PALÁDI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK KFT., amely a legkülönbözőbb építészeti feladatok körében szép számmal tervezett könnyűszerkezetes acélcsarnokokat is. Az utóbbi időben az egyik meghatározó magyar gyártóval, a Swedsteellel fogtak össze, és készülnek további projektre. A megrendelők, a gyártók és kivitelezők közötti építészi koordináció fontosságáról és a Swedstellel szerzett tapasztalatairól kérdeztük a tervezőiroda vezetőjét, Paládi-Kovács Ádámot.


Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka!      2021.08.10.

Kujbus Mihály nyíradonyi egyéni vállalkozó bádogos a korcolt lemezfedések mestere. Templomok, műemléki jellegű épületek, családi házak megújult, impozáns tetői hirdetik szakértelmét. Az iskola, óvoda és családi ház tetőkről, tetőrendszerekről, DVSC csarnok tetőbiztonságról beszélgettünk a Swedsteel hivatalos márkakivitelezőjével, az ÉMSZ elnökségi tagjával és korábbi elnökével.


Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.      2021.06.09.

Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.


Könnyűszerkezetből jeles      2021.05.12.

Dr. Kovács Imre szerkezetépítő mérnök, a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének vezetője és az EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda alapítója, aki számos statikai-építészeti feladatot oldott meg, a másodlagos tartószerkezeti elemek, szelemenek, de a héjazat tekintetében is általában a Swedsteel termékeivel számol. Impozáns csarnokok és egyéb építészeti struktúrák fémjelzik együttműködésük hatékonyságát. A könnyűszerkezetes építészet előnyeiről és a Swedsteel-lel való közös munkáról beszélgettünk.


Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal      2021.03.29.

A Swedsteel-Metecno Kft. a piaci igényeknek megfelelően, a legújabb műszaki innovációs lehetőségek alapján, új építési termékekkel - STR131 és STR200 magasprofilokkal - bővítette a termékkínálatát, amelyet ajánlunk az építész és statikus tervezők, valamint kivitelezők szíves figyelmébe.
Az STR131 és STR200 magasbordás teherhordó trapézlemezek két fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes hőszigetelt zárófödémek teherhordó födémprofilja és monolit vasbeton födémek bennmaradó zsaluzata.


"Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!"      2021.02.12.

Swedsteel termékek formálják a Hunnia Kristály Kft. új, impozáns csarnokát Debrecenben. A beruházó, Fibi András, a cég alapító ügyvezetője mesél a könnyűszerkezetes csarnoka megvalósulásáról és az építkezés részleteiről.


"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"      2021.01.13.

Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.


    Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information