Korszerű építészettel a fejlődő magyar mezőgazdaságért

Magyarországon 4% feletti a mezőgazdaság súlya a bruttó hozzáadott érték termelésében. Az EU tagállamai sorában ezzel a harmadik helyen állunk. A beruházásokból 4,3, a foglalkoztatásból pedig 4,6%-kal részesedett a hazai agrárium. Teljesítménye az elmúlt évtizedben folyamatos növekedést mutat.
A több mint 234 ezer gazdaság kétharmada elsősorban növénytermesztéssel foglalkozik, ami jelentős változás 2010-hez képest, hiszen akkor az állattartás és a növénytermesztés aránya még 46-41% volt.
Ezzel párhuzamosan a vegyes profilú gazdaságok aránya is csökken, azaz egyre több vállalkozás fordul a specializáció felé, amely egyre korszerűbb építészeti struktúrákat, illetve mezőgazdasági technológiák használatát feltételezi.
Gabonaféléből az unió kibocsátásának a 4,9%-a, ezen belül kukoricából a 11%-a származott Magyarországról. Igaz, ez utóbbi esetében - főként az aszály miatt - 2021-ben 6,3 millió tonnára esett vissza a termelés. A baromfi szegmensben az unió teljes kibocsátásának a 4,4%-át adtuk, az utóbbi időszakban viszont a szektor termelékenysége visszaesett.
A főbb állatok és állati termékek közül a legnagyobb növekedés a baromfi- és szarvasmarha-kibocsátásban figyelhető meg. Itt érdemes hangsúlyozni, hogy az Európai Unió tagországai közül Magyarország az egyetlen, ahol 2010 óta minden évben nőtt a szarvasmarha-állomány.

Anyagi-műszaki összetétel alapján a mezőgazdasági beruházások 49%-át gépek, 31%-át épületek és egyéb építmények tették ki. Az előbbiek volumene kisebb mértékben, az utóbbiaké számottevően csökkent.
Az élelmiszeriparban viszont fordított a helyzet, amennyiben a teljesítményérték 65%-át gép-, 34%-át épületberuházásra fordították. A gépberuházás volumene 1,8%-kal csökkent, az épületeké, építményeké ellenben 14%-kal emelkedett 2019-hez viszonyítva annak ellenére, hogy legnagyobb mértékben az épületfenntartási és beruházási költségek emelkedtek.

Egyebek mellett ezeket a tényeket rögzíti a magyar mezőgazdaság adott állapotát és folyamatait feltérképező, 10 évente elvégzett Agrocenzus 2020-as összefoglalója, amely jól érzékelteti, az agráriumnak a gazdaságunk egészében elfoglalt helyét és súlyát és - legfőképpen - egyértelmű növekedési tendenciáit.A mezőgazdasági termelés stratégiai és biztonságpolitikai kérdés

A szaktárca vezetői - különös tekintettel a külpolitikai helyzetre - hangsúlyozzák, hogy "az élelmiszer-ellátás és az élelmiszer-önrendelkezés stratégiai és biztonságpolitikai kérdés". A kormány ezért is alkotta meg a Megújuló vidék, megújuló agrárium programot, amely az uniós csatlakozás utáni legnagyobb mezőgazdasági fejlesztési koncepció. Célja, hogy történelmi mértékű fejlesztési lehetőséghez juttassa és megerősítse a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart. Ennek érdekében az európai uniós vidékfejlesztési forrásokhoz - a korábbi 17,5 százalékhoz képest jelentősen megemelt - 80%-os hazai társfinanszírozást biztosít. Háromszor nagyobb összeg fordítható a magyar mezőgazdaságra, ráadásul nemcsak 2023-tól, hanem már 2022-ben is. Ettől azt várják, hogy a magyar agrárium - amely felmérések tanulságai szerint az elmúlt évtizedben ellenállóbbá, erősebbé és a piaci hatásokat jobban kezelő ágazattá lett, a boltokban nőtt a hazai termékek aránya, a gazdálkodás eredményesebbé vált, - tovább fejlődjön, egyre intenzívebbé váljon.

A fejlesztési elszántságot mutatja, hogy csak a beruházási pályázatokra 1600 milliárd forintnyi igény érkezett be, amely 500 milliárd forinttal több a meghirdetettnél, ezért meg kellett emelni a kereteket. Több mint 1000 milliárd forintnyi beruházási támogatás és 450 milliárdnyi agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodást segítő támogatást helyeztek ki - jelentős részben állattartókhoz - 2022 első felében.

Az elfogadott stratégiai tervek szerint a vidékfejlesztési források több mint 50 százalékát technológiai modernizációra szeretnék fordítani 2027-ig, ami különösen fontos az állattartók, a takarmányfeldolgozás és az élelmiszeripar számára.
A volumen növekedést átmenetileg szolgálhatja az a tény is, hogy az Európai Unió a háborús helyzet miatt könnyített a zöldítési szabályokon, így lehetőség nyílik a Magyarországon kötelezően parlagon hagyott 75 ezer hektár haszonnövényekkel való beültetésére.Növekedés -> tárolás! Tárolni, de hol?

A gazdák gyakran várnak ki az értékesítéssel, nem szerződnek le az első ajánlatra: tárolnak. A raktározási kapacitás bővítése akkor is elengedhetetlen lesz, ha esetleg a csábító árak miatt hosszabb távon némiképp - a gabonafélék felé mozdul el a mezőgazdasági termékszerkezet, illetve zöldségből és gyümölcsből keletkezik raktározandó, hűtendő mennyiség. Egyre nagyobb terméktároló kapacitásra lesz tehát szükség. És ezzel számolt a gazdasági irányítás is. Bár márciusban már lezárult a pályázat, a magtárépítés stratégiai fontosságát jelzi, hogy 50 milliárd forint keretösszeggel támogatták terménytárolók, szárítók és tisztítók építését. Az infrastrukturális fejlesztésekre, csarnokok építésére a Megújuló vidék, megújuló agrárium keretén belül 2027-ig további lehetőségek fognak nyílni. Az tagadhatatlan, hogy az alapanyagár-emelkedés az utóbbi időszakban pl. a mezőgazdaságban igen sokoldalúan használható könnyűszerkezetes csarnokok építtetését is költségesebbé, néhol kiszámíthatatlanná tették, emiatt érdemes emlékezetben tartani, hogy - a Kormány 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete szerint - "az EMVA-ból finanszírozott projekt építésre irányuló projektelemével kapcsolatban felmerült költségnövekmény esetén a kedvezményezett a támogatás növelését egy alkalommal kezdeményezheti." A szubvenciók nem csupán a növénytermelőket célozzák az Agrárminisztérium pl. a lovas ágazat megerősítését és több lábon állását is kívánja támogatni a Lovas létesítmények fejlesztésével.


Felzárkóztatás a baromfi szektorban is

Ebben a szegmensben az elmúlt években csökkent a kibocsátás. Lévén a termék meghatározó áru az európai élelmiszerpiacon, szükséges behozni a lemaradást. Mivel a Megújuló vidék, megújuló agrárium programban hangsúlyos elemként szerepel az állattartás, már tavaly 423 milliárd forintnyi döntés született állattartó telepek felújításához és létrehozásához kapcsolódóan, ezen belül 143 milliárd forint a baromfiágazat által eredményesen pályázott összeg. Ez is mutatja, hogy az ágazatban jelentős a fejlesztési igény, a kormány pedig elkötelezett abban, hogy az elképzeléseket és azok megvalósulását a megnehezedett beruházási környezetben is támogassa.Fontos a feldolgozottság mértéke, a hozzáadott érték

A támogatásokból nem marad ki az élelmiszeripar sem, amely a pandémia idején tapasztalható fogyasztáscsökkenés után gyorsan magához kezdett térni, és a szakértők szerint fejlődés előtt áll, hiszen a 2027-ig tartó periódusban a Vidékfejlesztési Programból többszázmilliárd forintos keretre pályázhatnak az ágazat szereplői. A hazai élelmiszeripari vállalkozásoknak most minden lehetőségük meglesz arra, hogy hét év múlva megközelítsék, beérjék a legfejlettebb európai versenytársaikat.
Az utóbbi évek tapasztalatai ugyanis azt mutatták meg, hogy nagy szükség van a jó minőségű hazai élelmiszerekre. A tudatos vásárlók ugyanis egyre nagyobb érdeklődéssel és bizalommal fordulnak ezek felé. Az élelmiszer értéklánc jó működéséhez pedig szükség van az alapanyag-termelők és a nagy élelmiszeripari vállalkozások kooperációjára, továbbá az olyan innovatív produktumokra, amilyenek pl. a hagyományos termékek mellett megjelenő, az alternatív fehérjeforrásoknak számító alapanyagok is.Magtárak, állattartó telepek, üzemek, de miből?

Ha a fentieket a finanszírozás szempontjából összegezzük, látható, hogy a jövőre nézve a válasz adott.
Konkrét, materiális feleletként viszont egyértelműen az acél adódik. A könnyűszerkezetes acélvázas csarnokok, az agrárium legkülönbözőbb funkcióira tartós, minőségi és technológiailag is gyors megvalósítású épületetek tesznek lehetővé.
Mivel tűzihorganyzott acél alapanyagból készülnek, előregyártott profilokkal a szerkezet tartóssága és a gyors összeszerelése is biztosított. Az időtényező különösen nagy jelentőségre tett szert napjainkban, amikor az új helyzetek határozott döntésekre kényszerítik a vállalkozókat. A szárazszereléses technológia, amelynél nem kell számolni száradási, kötési időkkel, pár hónapon belül lehetővé teszi akár nagy fesztávú szerkezetek megépítését is.
A könnyűszerkezetes technológia nem csak új objektumok megvalósításakor jön szóba, de kiválóan alkalmas meglévő, akár hagyományos anyagokból álló épületek bővítésére is. Ez a technológia rugalmasan képes lekövetni az adott építészeti és telekstruktúrákat egyaránt. Ha megnézzük az igényeket hőszigetelés szempontjából a trapézlemezek és a szendvicspanelek a hideg raktáraktól, a nyitott-zárt színeken át a hőszigetelt üzemekig, sőt hűtőházakig készen adják a tető, és a fal megoldását.
Ha számba vesszük, hogy a 2021-27-es mezőgazdasági támogatási program egyértelmű üzenete az is, hogy a hazai agráriumban az extenzív termelési módszereknek a nagyobb hatékonyságot ígérő intenzív eljárásokkal való helyettesítését szorgalmazza, megállapítható, hogy ehhez minden téren a mezőgazdasági technológiák fejlesztésén keresztül vezet az út. A korszerűsítés, modernizálás, automatizálás befogadásához viszont hasonlóan high-tech csarnokok kellenek. Ilyeneket kínál negyedszázada érlelt szakemberi tapasztalataival a hazai gyártó, a Swedsteel.Swedsteel Szendvicspanelek: https://swedsteel-metecno.com/swedsteel-szendvicspanel/

Swedsteel Z-C-U gerendák: https://swedsteel-metecno.com/termekek/z-c-gerendak/


További információ és ajánlatkérés:

Swedsteel referencia videók: https://www.youtube.com/watch?v=W6Kba4JKyQQ&t=17s
Swedsteel csarnok referenciák: https://swedsteel-metecno.com/referencia-oldal-ipari/
Swedsteel ipari csarnokok: https://csarnok.swedsteel.hu/ipari
Swedsteel Tervezői Tudástár: https://tudastar.swedsteel-metecno.com/hu
www.swedsteel.hu
www.facebook.com/swedsteel


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2022.05.11.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Swedsteel hírek:


Egységben az erő: új könnyű­szerkezetes csarnokkal és irodaépülettel bővült a HK-CERAM      2022.07.20.

Új könnyűszerkezetes csarnokkal és irodaépülettel gazdagodott a szentesi ipari parkban a finomkerámiai égetési segédeszközöket gyártó HK-CERAM Kft. A projekt lebonyolításáért a Z-Door Zrt. generálkivitelező cég felelt, a Swedsteel kiemelt kivitelezője. Nem akármilyen partnerekkel, eszközökkel, csapattal valósult meg a kivitelezés.


A Z-/C-szelvényű szelemenek - az épületek fontos alkotói Hogyan készülnek? Mi határozza meg a tűzállóságukat?      2022.06.08.

Egy igazán jelentős termékcsoport, amely az épületek tartószerkezetében kevésbé látványosan, ámde aktívan és hatékonyan dolgozik, és a tartósságot, hosszútávú biztonságot garantálja egy csarnoknál - ezek a Z-/C-szelvényű gerendák, szelemenek.


Korszerű építészettel a fejlődő magyar mezőgazdaságért      2022.05.11.

Magyarországon 4% feletti a mezőgazdaság súlya a bruttó hozzáadott érték termelésében. Az EU tagállamai sorában ezzel a harmadik helyen állunk. A beruházásokból 4,3, a foglalkoztatásból pedig 4,6%-kal részesedett a hazai agrárium. Teljesítménye az elmúlt évtizedben folyamatos növekedést mutat.


"A csarnoképítésben a Swedsteellel elmehetünk az (acél)falig"      2022.03.08.

A Generál Statika Bt. alapítója és vezetője, Kovács László statikus. A közel negyedszázada acélcsarnokokat tervező építőmérnök segítségével próbáljuk feltárni a jó csarnok építésének titkait, fogásait, miközben kitérünk a könnyűszerkezetes épületelemeket gyártó Swedsteellel való kapcsolatára is.


Közös zászló alatt - együtt a Swedsteellel      2022.02.08.

Hatékonyan együttműködő partnerekké váltak az elmúlt évek során a könnyűszerkezetes acél építőanyagok gyártója, a Swedsteel és a mindszenti központú építőipari generálkivitelező Kovács Gépszer Kft. Kooperációjuk eredményeként korszerű acélcsarnokok sora épül országszerte. A közös munkáról Kovács Ádámot, a Kovács Gépszer Kft. vezetőjét kérdeztük.


N-ferrum-Swedsteel: Kulcs minden épülethez      2022.01.12.

A tervezéstől a kulcsrakész acélszerkezetes üzemcsarnokok átadásáig viszi végig ügyfelei beruházásait a nagykanizsai székhelyű N-ferrum Kft. Bár a cég létszáma alapján kisvállalkozásnak számít, számos sikeres nagyprojektet tett le az asztalra. A Swedsteel-Metecno kiemelt szakkivitelező partnere tudatos vállalkozói szemléletre, folyamatos termékinnovációra és szigorú üzleti tervezésre alapozva terjeszkedik a piacon: az idei, 2022-re már közel 1 milliárd forintnyi megrendeléssel számolnak és olyan ügyfeleket szolgáltak és szolgálnak ki, mint a KITE vagy az ODBE.


Válságálló ipari csarnok: mi a titkuk?      2021.12.02.

A minőség és az innováció segíti a magyar cégek fennmaradását az alapanyagárak drasztikus növekedése idején is. Két olyan hazai, az építőiparban tevékenykedő és a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó, Swedsteel szakkivitelező vállalatot néztünk meg közelebbről, amelyek úrrá tudtak lenni a 2020-as és a 2021-es év nehézségein.


Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair      2021.11.23.

A fosszilis energiahordozók mellett és helyett világszerte mindenki alternatív energiaforrásokat keres. A megújuló energiák rendelkezésre állása időjárásfüggő, ezért szükséges a megtermelt villamos energiát valamilyen módon tárolni. Többek között erre is választ adhat a hidrogén. A kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzair élenjáró technológiai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ipari gázok sűrítéséről és az energetikai célú felhasználásáról. Erre a tudásra építve kínál olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a szén-dioxid és metán-kibocsátás csökkentését, valamint a hidrogén ipari alkalmazását. A Ganzair folyamatosan növeli kapacitását, ennek fontos lépéseként idén egy új csarnokkal is bővült, amelyet a Swedsteel valósított meg.


Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint      2021.11.09.

A nyersanyaghiány és a kínálat csökkenése okozta válsághelyzetben hosszú távon csak az EU-ba irányuló alapanyagimport feltételeinek könnyítésével orvosolható a drasztikus acél építőanyag-áremelkedés a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó Swedsteel-Metecno szerint. Bár bizonyos építőipari alapanyagok elérhetősége és ára esetében már érezhető némi stabilizáció, az acél alapanyagok ára további 10-15 százalékkal emelkedett az ősz folyamán.


1200m2-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel      2021.09.15.

Közel negyedszázada működik a PALÁDI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK KFT., amely a legkülönbözőbb építészeti feladatok körében szép számmal tervezett könnyűszerkezetes acélcsarnokokat is. Az utóbbi időben az egyik meghatározó magyar gyártóval, a Swedsteellel fogtak össze, és készülnek további projektre. A megrendelők, a gyártók és kivitelezők közötti építészi koordináció fontosságáról és a Swedstellel szerzett tapasztalatairól kérdeztük a tervezőiroda vezetőjét, Paládi-Kovács Ádámot.


Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka!      2021.08.10.

Kujbus Mihály nyíradonyi egyéni vállalkozó bádogos a korcolt lemezfedések mestere. Templomok, műemléki jellegű épületek, családi házak megújult, impozáns tetői hirdetik szakértelmét. Az iskola, óvoda és családi ház tetőkről, tetőrendszerekről, DVSC csarnok tetőbiztonságról beszélgettünk a Swedsteel hivatalos márkakivitelezőjével, az ÉMSZ elnökségi tagjával és korábbi elnökével.


Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.      2021.06.09.

Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.


Könnyűszerkezetből jeles      2021.05.12.

Dr. Kovács Imre szerkezetépítő mérnök, a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének vezetője és az EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda alapítója, aki számos statikai-építészeti feladatot oldott meg, a másodlagos tartószerkezeti elemek, szelemenek, de a héjazat tekintetében is általában a Swedsteel termékeivel számol. Impozáns csarnokok és egyéb építészeti struktúrák fémjelzik együttműködésük hatékonyságát. A könnyűszerkezetes építészet előnyeiről és a Swedsteel-lel való közös munkáról beszélgettünk.


Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal      2021.03.29.

A Swedsteel-Metecno Kft. a piaci igényeknek megfelelően, a legújabb műszaki innovációs lehetőségek alapján, új építési termékekkel - STR131 és STR200 magasprofilokkal - bővítette a termékkínálatát, amelyet ajánlunk az építész és statikus tervezők, valamint kivitelezők szíves figyelmébe.
Az STR131 és STR200 magasbordás teherhordó trapézlemezek két fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes hőszigetelt zárófödémek teherhordó födémprofilja és monolit vasbeton födémek bennmaradó zsaluzata.


"Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!"      2021.02.12.

Swedsteel termékek formálják a Hunnia Kristály Kft. új, impozáns csarnokát Debrecenben. A beruházó, Fibi András, a cég alapító ügyvezetője mesél a könnyűszerkezetes csarnoka megvalósulásáról és az építkezés részleteiről.


"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"      2021.01.13.

Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.


Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége      2020.11.11.

Az elmúlt harminc évben országszerte számos csarnok épült a szegedi Top-Szerk Bt. tervei alapján, az elmúlt 5 évben ezek közül több is a Swedsteel együttműködésben A tervezőiroda alapítóival, Borbély Andreával és Varga Györggyel beszélgettünk az acélszerkezetekről különböző szakmai aspektusból.


A Gordiusz csomópontjai      2020.11.09.

A legkorszerűbb csomóponti kialakításokkal, minőségi acél alapanyagokból évi 25 000 m2-nyi épület-vázszerkezetet állít elő saját gyártóüzemében, és ebből 10 000 m2-nyi csarnokot a helyszínen össze is szerel a hódmezővásárhelyi Gordiusz Könnyűszerkezeteket Gyártó és Szerelő Kft. A csarnoképületek szelemenrendszerét, héjazatát, burkolatát és a kiegészítőket legtöbbször régi partnerüktől, a Swedsteeltől rendelik. A cég alapító ügyvezetőjével, Nagy Sándorral beszélgettünk csarnokokról, kihívásokról és megoldásokról, valamint a cége működéséről.


A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek?      2020.10.05.

Benkovich Attila 2018-ban tervezte meg első közös csarnokát a könnyűszerkezetes csarnokok specialistájának számító Swedsteel-lel. Az okleveles építészmérnök, aki 1980 óta dolgozik tervezőként, Szentendre főépítészeként gyakorlatot szerzett az államigazgatásban és személyesen irányított számos kivitelezést is, 40 éves sokoldalú szakmai tapasztalatairól beszélgetünk.


A dabasi csarnoképítő      2020.03.12.

Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.


    Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information