Precedenst teremtenek

Bár a Swedsteel és az N-ferrum szakemberei a könnyűszerkezetes építészet határait feszegetik innovatív megoldásaikkal, a megrendelők elégedettek. Az acélszerkezeteket gyártó, biatorbágyi üzemmel rendelkező cég, illetve a magyar tulajdonú családi vállalkozásból kinőtt kivitelező kft. két év alatt több mint egy tucat csarnokot hozott tető alá. Voltak köztük olyanok is, amelyek irányadó esetként szolgálhatnak a szakma számára.
A részletekről Nemes János, az N-ferrum Kft. tulajdonos ügyvezetője beszél.
Feltételezhető, hogy a KITE megrendelésére 2018-ban Zalaszentbalázson épített szerelőcsarnok a legmagasabb műszaki elvárásoknak is megfelel. Milyen kihívásokkal szembesültek a kivitelezés során?

A 18 méter fesztávolságú, 36 méter hosszú, három részre (javító üzem, raktár-gépátadó, szociális helyiségek-irodák) tagolt épületben a KITE által forgalmazott John Deere mezőgazdasági gépek javítása, karbantartása folyik. High-tech szerkezetekhez pedig hasonló környezet illik. Ennek megteremtésekor tehát nekünk is a legmodernebb alkalmazásokat kellett bevetnünk, sőt meg is harcolnunk értük.

Amikor a rendelkezésünkre bocsátott tervek alapján belefogtunk az árajánlat elkészítésébe, egyértelmű volt, hogy az abban megadott termékmárkával szemben mi a Swedsteel kínálatából valósítanánk meg a csarnokot. Mivel jól ismerjük a gyártó szortimentjét, amelynek a legapróbb elemei is egy kiválóan átgondolt rendszer részeit képezik, mind a megrendelő, mind a saját érdekeinket figyelembe véve ezt gondoltuk a legtökéletesebb megoldásnak. Viszont ha az eredeti elképzelést más tulajdonságú szerkezetekkel kívántuk helyettesíteni, statikailag és tűzvédelmi szempontból is újra kellett tervezni a struktúrát. A munkát az N-ferrum megbízásából egy tervezőiroda végezte szorosan együttműködve a Swedsteel mérnökeivel. Arra is tekintettel kellett lenni, hogy szerelőcsarnokban daru szállítja a gépekből kiemelt, nagy súlyú alkatrészeket. Éppen ezért a 8.52 méteres vállmagasságú épületnek hatalmas terhelést kell elbírnia, hiszen a váz maga viseli a darupályát tartó konzolokat is.

Ilyen esetekben nem csupán a nagyfokú stabilitás megteremtése a cél, de azt is biztosítani kell, hogy tűz esetén a fém a nagy hőhatás ellenére is megtartsa a teherbíró képességét. Ezt a tűzoltóság és a műszaki hatóságok nagyon szigorúan ellenőrzik. Az általános módszer az, hogy a szerkezeti elemeket tűzgátló festékkel vonják be. És ezen a ponton volt az egyik jelentős újításunk a KITE csarnok esetében a Swedsteellel közösen. A tető szelemenrendszerének és az álmennyezet tartószerkezetének az újratervezéséhez egyedülálló számítási módszert kaptunk a gyártótól. Ennek felhasználásával olyan stabil struktúrát lehetett kialakítani, ahol a szelemenek nem igénylik a tűzgátlóval történő lefestését. Sőt! Bár a hatóságokat nem mindig könnyű meggyőzni az ilyen egyedi megoldások hitelességéről, az adatok számukra is igazolták a statikai megfelelőséget: a biztonságot.

Ezzel a módszerrel több millió forintot takarítottunk meg a beruházónak úgy, hogy semmit nem adtunk föl a minőségi követelményekből.

De a KITE csarnokánál nem ez volt az egyetlen szokatlan megközelítésünk.

Szintén a tűzbiztonsággal van összefüggésben, hogy a fűtött csarnokrészek homlokzatát és tetőzetét PIR habos szendvicspanelből tervezték kialakítani. Ehelyett mi a Swedsteel Superwall PUR magos változatát ajánlottuk szintén speciális beépítési szisztéma mellett. A gyártó útmutatásai alapján sűrűbb csavarozást végeztünk. Az elemeket fűzőcsavarokkal erősítettük meg, és tűzgátló tömítőszalagot használtunk. Ez persze újabb egyeztetést igényelt az engedélyezésre hivatott szakemberekkel, de a felkínált eljárásról ismét kiderült, hogy tökéletesen működik, azaz megfelel az előírásoknak. Bár több munkába és beépített alkatrészbe került, összességében így is olcsóbb lett az épület.Hogyan illesztették össze a fűtött és az ún. hidegcsarnok részeket?

Ez bizony egy újabb izgalmas feladat volt a kivitelező számára, de mi szeretjük a kihívásokat, pláne, ha a Swedsteelt tudhatjuk társunknak. A szervizt, illetve az irodákat és szociális helyiségeket befogadó csarnokrész - nevezzük ezt fogadó felületnek - tetőburkolata a fentiekben már említett, 10 centiméteres szendvicspanelből készült. Ezeknek a fegyverzete egy 38 mm-es trapézbordázatú lemez. (A38/333). A bordázat a gerincre merőlegesen fut, és a csapadékvizet az ereszcsatornákba vezeti. Ehhez a felülethez kellett csatlakoztatni a tetőn a fűtetlen csarnok 45 mm bordamagasságú STR45 jelzetű termékből kialakított fedését. A szigetelt szegmens oldalfalát szintén 10 cm-es szendvicspanelből építettük meg, de ezt egy mikrobordás lemez fedi vízszintes irányban szerelve. A hidegcsarnok homlokzatát pedig a C szelemenekből összeállított ún. másodlagos tartószerkezetre applikált, 20 mm-es trapézlemezek alkotják. A számokból látható, hogy mind a tetőn, mind oldalfalaknál viszonylag jelentős szinteltérésű burkolatváltást adódott. A Swedsteelnek köszönhetően a teljes vízzáróság megtartása és az esztétikai követelményeknek való maradéktalan megfelelés mellett kifogástalanul sikerült. Az általunk készített konszignáció alapján a cég biatorbágyi gyárából ugyanis pontosan illeszkedő lemezek beszerelésével alakítottuk ki az átkötéseket.

Ennél a projektnél a Swedsteel szortimentjének szinte teljes skáláját igénybe vettük: tőlük érkeztek a Z-C gerendák, az STR45-f jelzetű antikondenzációs filcréteggel ellátott trapézlemezek, a szendvicspanelek, ablak és kapuszegélyek, a gerinctakaró, a hófogók, a tetőbiztonsági elemek és persze a komplett esővízlevezető rendszer. Mindezek időben, egyértelműen jelzetezve, méretezve, előregyártva.Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy ez a csarnok az N-ferrum és a Swedsteel közös munkája nyomán megvalósult referenciaépületnek is tekinthető.

Csak a tényeket sorolom. Öt cég pályázott a munkára. A több száz munkaórával összeállított, az újratervezést is magában foglaló 1500 tételt tartalmazó ajánlatunkkal mi nyertünk. Két olyan műszaki megoldást is alkalmaztunk, amelynek helyességéről és megbízhatóságáról a szakhatóságokat is meg kellett győznünk. 2018 októberében fogtunk munkához és decemberben átadtuk a legkorszerűbb elvárásoknak is megfelelő épületet. Jelentősen csökkenteni tudtuk a beruházó költségeit. A beépített svédacél alapanyagú, tűzihorganyzással előállított anyagoknak köszönhetően ehhez a csarnokhoz évtizedekig nem kell hozzányúlni, mert ellenálló a rozsdával és az egyéb környezeti hatásokkal szemben.

A megrendelő olyannyira elégedett, hogy a Kaposváron épülő új, a mostanival szinte egyező egységének építésére kiírt pályázatán is minket hirdetett győztesnek.

Ezek alapján azt csak megkockáztatom, hogy a KITE csarnok valóban példaértékűnek tekinthető napjaink könnyűszerkezetes építészetében, de azt bátran kijelenthetem, hogy az N-ferrum számára a 13 év alatt megalkotott projektjeink közül nem a top tízben, hanem a top egyben a helye.Úgy hírlik, hogy a becsehelyi baromficsomagoló üzem megépítésénél is szükség volt az innovatív, amolyan n-ferrumos - swedsteeles, virtuóz megoldásokra.

Valóban az is érdekes munka volt, hiszen egy 21.5 méter fesztávolságú 50 méter hosszú csarnokot kellett megépíteni úgy, hogy a födémnek - igaz csak 360 négyzetméteren - egy négyzetméterenként 700 kg terhelhetőségű második szintet is meg kell tartania belső alátámasztás nélkül.

Nos, mindehhez kaptunk egy olyan dokumentációt, amit követve nem állt volna meg a "ház". Jött tehát ismét az újratervezés, amely egy tűzgátló festést nem igénylő, ugyanakkor az átlagosnál nagyobb terhelhetőségű, egyedinek mondható födémrétegrendet eredményezett.Mi a titka?

Az épületet alapvetően vasbeton oszlopok tartják. Ezekre fekszenek föl hat méterenként a Swedsteel rácsos tartószerkezetei. Ezek kötik össze a pilléreket és tartják a födémet, hiszen ide csatlakoznak be a belső tér felé tartva a C szelemenek: ennél a csarnoknál sűrűbben, azaz 60 centiméterenként elhelyezve ún. födémfióktartó gerendákként. Mivel nagy fesztávot kell áthidalniuk, továbbá a fölülről lefelé ható erőknek való ellenállás mellett még az alulról fölszerelt, a hűtőház szigetelését biztosító szendvicspaneleket és egy réteg gipszkartont is meg kell tartaniuk, felfüggesztést is alkalmaztunk, amit a sátortető megfelelő elemeinél rögzítettünk szinte függőhídszerűen. Erre a rétegre csavaroztuk a jó statikai tulajdonságokkal bíró STR35-ös trapézlemezt. A két szerkezeti elem egymást fixálva került kölcsönhatásba, amennyiben nem csupán a C szelemen tartja a lemezt, de az STR35-ös (35 mm bordamagasságú trapézlemez) is megakadályozza az alatta lévő elemek oldalirányú elmozdulását. Erre a felületre került egy gipszrostlap járófelület, ami nem csak jó tűzállósággal, de nagy teherbíró képességgel is rendelkezik. Magát a konkrét járófelületet pedig egy linóleum borítás adja. Természetesen ez a födém sem bújhat ki a 30 perces tűzállósági követelmények terhe alól. Mivel a Swedsteel szakemberei ismét igazolni tudták, hogy az így megalkotott struktúra a statikai és a tűzvédelmi szabályoknak megfelel, sőt a tűzoltóság szakemberei a helyszínen személyesen is tanulmányozták újszerű rendszerünket, itt sem volt szükség a költséges tűzálló festésre: a csarnok az elvárt feltételek mellett, de gazdaságosabban valósult meg.

Az elmondottak alapján tehát elfogadom a virtuóz jelzőt, de nem a szerénytelenség okán, hanem mert azt vallom, hogy a bravúros mutatvány - pl. a zenében is - rengeteg munkát, tanulást, szellemi értéket, profizmust és - nem utolsó sorban - felfedezői bátorságot feltételez, ugyanakkor a további gyakorlat számára precedenst is teremt. A Swedsteel mechanikai szempontú tűzvédelmi megközelítései, amelyek bizonyos épületrészeken a vegyi kezelést tudják kiváltani, és amelyek elfogadtatásáért meg is kellett küzdeni, egy következő csarnoknál már manifesztumként szolgálhatják az újabb ügyfél, illetve az ellenőrző hatóságok meggyőzését. És ahogyan szólista sincs zenekar nélkül, az N-ferrum se lehetne ilyen sikeres a Swedsteel nélkül. Növekedésünket 30 százalékban annak köszönhetjük, hogy már csak velük dolgozunk.

Ha áttételesen is, de már a játékot említette, ne feledkezzünk meg egy újabb unikális munkáról, tudniillik a zobori Kalandozoo élményparkról, ahol Magyarország egyetlen hullámvasútjához rendeltek önöktől kisebb csarnokokat.

Már csak azért is öröm erről beszélni, merthogy itt gyerekek számára dolgozhattunk az acéllal, amely nem csak komoly üzemcsarnokok alkotóanyaga lehet, de modern, letisztult formák, játékos eleven színvilág is teremthető velük. Mivel a rozsdaállóságot fokozó bevonatok különböző árnyalatokban állnak rendelkezésre, egy vidámabb kompozíció érdekében Zoboron mi használtuk az antracitot, a bordót és a zöldet is a kiszolgáló és a fogadó épületeken. Bár az előbbieknél jóval kisebb alapterületekről van szó, mégis sokféle terméket építettünk be. A gépészet helyiségének szigetelését szendvicspanel falazat és tető kialakításával oldottuk meg. A hullámvasút fogadó épületét a Swedsteel Z és C profiljai tartják, valamint trapézlemezei burkolják, és Biatorbágyról érkeztek a kiegészítők is - természetesen.

"Természetesen!" Ez azt jelenti, hogy az önök számára nincs alternatívája a Swedsteelnek?

Pillanatnyilag nincs.

Csak pillanatnyilag?

A válasz nagyon egyszerű. Szakemberek és vállalkozók vagyunk. Kemény konkurenciaharc közepette kell boldogulnunk. Ebben találtunk nagyszerű partnerre a Swedsteelben. Számunkra azonban nem a név fontos, hanem az a fajta mentalitás, amit a csapat képvisel. Ez testesül meg abban, hogy csak a legjobb anyagokkal dolgoznak, nagy választékot alakítottak ki, ezeket rendszerekbe szervezik, innovatívak, egészen kifinomult és up to date mérnöki tudás adódik a termékeikhez, és kifogástalan a vevők kiszolgálása is. Ezek a dolgok számunkra létkérdések. Ha elégedett az ügyfél, akkor újabb megrendelésekre számíthatunk. Ha nekünk van munkánk, a Swedsteelnek is van. Persze ez már fordítva is igaz. És bizony egzisztenciális mozzanatként jelenik meg a beruházó számára is. Nem véletlenül hangsúlyoztam többször is az újratervezés kifejezést. Tudom, hogy nem csak az N- ferrummal fordul elő az, hogy gyakran "íróasztal szagú" tervek fogadják az árajánlatkérések során. Ez nem feltétlenül a tervezők hibája. Ha magukra maradnak, ha nem eléggé járatosak a praxisban, ha nincs széles körű termékismeretük, akkor a gyengécske terveket valahogyan a kivitelezőnek kell ellensúlyoznia. Ilyenkor jön a barkácsolás, kerül elő a hegesztőgép meg a lángvágó. De ez már régen rossz! Ha a dokumentációban pl. nincs megadva, hogy előfuratozott szelemenekkel is lehet dolgozni, kezdődhet a helyszíni fúrás-faragás, növekszik a hibalehetőség. Telik az idő, csúszik az átadás, később indulhat a termelés, halmozódik az élőmunka-költség, ami pl. az egyik legsúlyosabb tétel a költségvetésben. Ha viszont - mint a felsorolt példákból látjuk - egy kivitelező ismeri azt a komplex szolgáltatáscsomagot, amit a Swedsteel nyújtani képes, a saját és a megrendelője érdekében is az újratervezés mellett fog kardoskodni, mert ebben a konstellációban szervesen együttműködik a tervezés, a gyártás és a kivitelezés: a mérnöki iroda szellemi befektetése összeolvad a Swedsteel know-howjával, a kivitelező tapasztalatával. Minden kompatibilis. Az építő vállalatnak egy ilyen előkészítettségi fokon már nincs más dolga, mint villámgyorsan a helyszínen - kis leegyszerűsítéssel élve - pár villáskulccsal összeszerelni az alkatrészeket, amelyekből egy a funkciónak, az előírt műszaki paramétereknek megfelelő, korszerű és tartós épület jön létre, ami pont ennek a szoros együttműködésnek válik hírvivőjévé is egyben. Ráadásul - ezt is ritkán említik - egy olyan mobil szisztéma lesz adott, amit a tulajdonos alkalomadtán akár szét is szereltethet, és egy másik helyen ismét felállíthat. Nem ez a leggazdaságosabb, a legkézenfekvőbb az összes szereplő számára a 21 században? Nem ez a jövő? Nem ez a fenntartható fejlődés egyik eklatáns megközelítése?

A válaszokat a megrendelők józan belátására bízom.


További információ és ajánlatkérés:

svedacel.hu
www.swedsteel-metecno.com
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2019.07.15.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Swedsteel hírek:


Swedsteel - Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair
Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair 2021.11.23.
A fosszilis energiahordozók mellett és helyett világszerte mindenki alternatív energiaforrásokat keres. A megújuló energiák rendelkezésre állása időjárásfüggő, ezért szükséges a megtermelt villamos energiát valamilyen módon tárolni. Többek között erre is választ adhat a hidrogén. A kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzair élenjáró technológiai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ipari gázok sűrítéséről és az energetikai célú felhasználásáról. Erre a tudásra építve kínál olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a szén-dioxid és metán-kibocsátás csökkentését, valamint a hidrogén ipari alkalmazását. A Ganzair folyamatosan növeli kapacitását, ennek fontos lépéseként idén egy új csarnokkal is bővült, amelyet a Swedsteel valósított meg.

Swedsteel - Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint
Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint 2021.11.09.
A nyersanyaghiány és a kínálat csökkenése okozta válsághelyzetben hosszú távon csak az EU-ba irányuló alapanyagimport feltételeinek könnyítésével orvosolható a drasztikus acél építőanyag-áremelkedés a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó Swedsteel-Metecno szerint. Bár bizonyos építőipari alapanyagok elérhetősége és ára esetében már érezhető némi stabilizáció, az acél alapanyagok ára további 10-15 százalékkal emelkedett az ősz folyamán.

Swedsteel - 1200m<sup>2</sup>-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel
1200m2-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel 2021.09.15.
Közel negyedszázada működik a PALÁDI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK KFT., amely a legkülönbözőbb építészeti feladatok körében szép számmal tervezett könnyűszerkezetes acélcsarnokokat is. Az utóbbi időben az egyik meghatározó magyar gyártóval, a Swedsteellel fogtak össze, és készülnek további projektre. A megrendelők, a gyártók és kivitelezők közötti építészi koordináció fontosságáról és a Swedstellel szerzett tapasztalatairól kérdeztük a tervezőiroda vezetőjét, Paládi-Kovács Ádámot.

Swedsteel - Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka!
Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka! 2021.08.10.
Kujbus Mihály nyíradonyi egyéni vállalkozó bádogos a korcolt lemezfedések mestere. Templomok, műemléki jellegű épületek, családi házak megújult, impozáns tetői hirdetik szakértelmét. Az iskola, óvoda és családi ház tetőkről, tetőrendszerekről, DVSC csarnok tetőbiztonságról beszélgettünk a Swedsteel hivatalos márkakivitelezőjével, az ÉMSZ elnökségi tagjával és korábbi elnökével.

Swedsteel - Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.
Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt. 2021.06.09.
Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.

Swedsteel - Könnyűszerkezetből jeles
Könnyűszerkezetből jeles 2021.05.12.
Dr. Kovács Imre szerkezetépítő mérnök, a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének vezetője és az EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda alapítója, aki számos statikai-építészeti feladatot oldott meg, a másodlagos tartószerkezeti elemek, szelemenek, de a héjazat tekintetében is általában a Swedsteel termékeivel számol. Impozáns csarnokok és egyéb építészeti struktúrák fémjelzik együttműködésük hatékonyságát. A könnyűszerkezetes építészet előnyeiről és a Swedsteel-lel való közös munkáról beszélgettünk.

Swedsteel - Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal
Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal 2021.03.29.
A Swedsteel-Metecno Kft. a piaci igényeknek megfelelően, a legújabb műszaki innovációs lehetőségek alapján, új építési termékekkel - STR131 és STR200 magasprofilokkal - bővítette a termékkínálatát, amelyet ajánlunk az építész és statikus tervezők, valamint kivitelezők szíves figyelmébe.
Az STR131 és STR200 magasbordás teherhordó trapézlemezek két fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes hőszigetelt zárófödémek teherhordó födémprofilja és monolit vasbeton födémek bennmaradó zsaluzata.

Swedsteel - "Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!"
"Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!" 2021.02.12.
Swedsteel termékek formálják a Hunnia Kristály Kft. új, impozáns csarnokát Debrecenben. A beruházó, Fibi András, a cég alapító ügyvezetője mesél a könnyűszerkezetes csarnoka megvalósulásáról és az építkezés részleteiről.

Swedsteel - "Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"
"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!" 2021.01.13.
Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.

Swedsteel - Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége
Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége 2020.11.11.
Az elmúlt harminc évben országszerte számos csarnok épült a szegedi Top-Szerk Bt. tervei alapján, az elmúlt 5 évben ezek közül több is a Swedsteel együttműködésben A tervezőiroda alapítóival, Borbély Andreával és Varga Györggyel beszélgettünk az acélszerkezetekről különböző szakmai aspektusból.

Swedsteel - A Gordiusz csomópontjai
A Gordiusz csomópontjai 2020.11.09.
A legkorszerűbb csomóponti kialakításokkal, minőségi acél alapanyagokból évi 25 000 m2-nyi épület-vázszerkezetet állít elő saját gyártóüzemében, és ebből 10 000 m2-nyi csarnokot a helyszínen össze is szerel a hódmezővásárhelyi Gordiusz Könnyűszerkezeteket Gyártó és Szerelő Kft. A csarnoképületek szelemenrendszerét, héjazatát, burkolatát és a kiegészítőket legtöbbször régi partnerüktől, a Swedsteeltől rendelik. A cég alapító ügyvezetőjével, Nagy Sándorral beszélgettünk csarnokokról, kihívásokról és megoldásokról, valamint a cége működéséről.

Swedsteel - A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek?
A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek? 2020.10.05.
Benkovich Attila 2018-ban tervezte meg első közös csarnokát a könnyűszerkezetes csarnokok specialistájának számító Swedsteel-lel. Az okleveles építészmérnök, aki 1980 óta dolgozik tervezőként, Szentendre főépítészeként gyakorlatot szerzett az államigazgatásban és személyesen irányított számos kivitelezést is, 40 éves sokoldalú szakmai tapasztalatairól beszélgetünk.

Swedsteel - A dabasi csarnoképítő
A dabasi csarnoképítő 2020.03.12.
Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.

Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information