Szendvicspanel - a csarnoképítésben egyeduralkodó, multifunkcionális építési termék


A Swedsteel-Metecno cég előregyártott, hőszigetelt szendvicspaneles tető- és falburkolati megoldásokat kínál ipari, mezőgazdasági és számos további funkcióra. A magas minőségű alapanyagoknak, a fejlett gyártástecnológiának és az egyedülállóan széles termékskálának köszönhetően a Swedsteel-Metecno szendvicspanelek bármilyen igénynek és előírásnak megfelelnek, legyen szó akár hőszigetelőképességről, tűzállóságról, vagy éppen hangelnyelésről.


Bevezetés

Napjainkban a könnyűszerkezetes ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi épületek falazatának kialakítására vagy a tető fedésére a legelterjedtebben alkalmazott megoldást egyértelműen a szendvicspanelek jelentik. Ezeknél két - speciális technológiával előállított - fémlemez (az ún. fémfegyverzet) fogja közre a hőszigetelő anyagot. (1. ábra). Mivel több gyártó terméke is szerepel a piaci palettán, a kivitelező cégek többsége nagy tapasztalatot szerzett a panelek szerelésében.

Az építtetőnek ennek ellenére érdemes nagy körültekintéssel választania a kínálkozó márkák közül, mert nem mindegy, hogy a szendvicspanel - egy összetett építészeti szerkezet részeként - milyen műszaki, statikai, hőszigetelési tulajdonságokat mutat. Minősége tehát jelentős hatással van az épület teljesítményére, biztonságára, tartósságára.

Mivel a vásárlókért folytatott verseny, illetve az egyre szigorodó energetikai követelmények miatt a szendvicspanelek körében is innovatív produktumok sora jelenik meg, a szakembereknek érdemes nyomon követniük az újdonságokat.


1. ábra: Ipari csarnoképület Metecno szendvicspanel burkolattal


Az iparosított körülmények között előregyártott, szendvics szerkezetű (kompozit) panelek fő funkciója, hogy önhordó (számottevő alátámasztási távolságokat áthidalni képes), hőszigetelt térelhatárolást biztosítsanak. Elvárás velük kapcsolatban, hogy - nagy felületek esetén is - gyorsan és minél egyszerűbben be lehessen szerelni őket.

A szendvicspanelekkel, illetve a belőlük épített térelhatároló felületszerkezetekkel szemben a hatósági és szakmai előírások számos műszaki követelményt támasztanak. Bár a prioritások nem azonosak, a gyártóknak, a tervezőknek és a kivitelezőknek be kell tartaniuk a vonatkozó mechanikai ill. teherbírási (pillanatnyi és tartós), a tűzvédelmi (tűzvédelmi osztály, tűzállóság), a víz-, lég- és párazárási, a hőtechnikai, a korrózióállósági és az akusztikai (hanggátlás, hangelnyelés) paraméterekre vonatkozó előírásokat, továbbá ma már érvényesíteniük kell a természeti erőforrások hasznosításával kapcsolatos szempontokat is.

A szendvicspanelből készült falazat vagy tetőfedés műszaki teljesítménye függ az elemeket alkotó kétoldali fegyverzet és a hőszigetelő mag (kemény habok, ásványgyapot) tulajdonságaitól, a köztük lévő tapadástól, továbbá a konstrukciós kialakítástól (panelek illesztései, peremlezárások, rögzítéstechnika). Az előzőekben említett műszaki követelményeknek a különböző gyártmányú és típusú panelek eltérő szinten tesznek eleget. Bizonyos anyagok és paneltípusok egyik, míg mások egyéb jellemzők tekintetében előnyösek. Ezért is fontos a konkrét épület tervezésekor körültekintően tanulmányozni a pontos adatokat, elvárásokat, hogy az optimális megoldás születhessen.


A fegyverzetek jelentősége

A szendvicspanelek két oldalán elhelyezkedő, tipikusan profilozott fém fegyverzetek biztosítják a környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képességet, a korrózióállóságot, erősen befolyásolják a teherbírást, és természetesen megadják a külső megjelenést (profilozás, szín). Ezeket a legtöbb esetben több réteggel bevont, tűzihorganyzott acél lemezekből készítik. Ennek az alapanyagnak az alkalmazása optimális megoldást jelent valamennyi, az előbbiekben felsorolt szempont tekintetében. Speciális, erősen korrózív környezetben alkalmazható alumínium vagy akár rozsdamentes acél anyagú lemez fegyverzet is. A fémek mechanikai és tartóssági tulajdonságaival kapcsolatban az előírások megadják a javasolt, minimális lemezvastagságokat (pl. horganyzott acél: 0,5mm kívül és 0,4mm belül, alumínium: 0,6mm).


Illesztések

A szendvicspanelekből készült térelhatároló szerkezetek minősége nagymértékben függ a panelek illesztésétől, hiszen csak a megfelelően kialakított csatlakozásokkal biztosítható a teljes felület víz-, lég- és párazárása, amelyet gyári vagy helyszíni tömítések tesznek teljes értékűvé. Különböző horony-eresztékes illesztési eljárások léteznek: a főbb típusokat a vonatkozó termékszabvány (EN14509) konkrétan definiálja. Az illesztés kialakítása jelentős hatással van továbbá a vonalmenti hőhidak csökkentésének, kiküszöbölésének hatásfokára is (2. ábra).

Glamet PUR/PIR tetőpanel
önzáró illesztése
Monowall PUR/PIR falpanel egyhornyos illesztése Hipertec Wall kőzetgyapot falpanel kéthornyos illesztése H-Wall 8P szinuszhullámú,
rejtett rögzítésű, PUR/PIR
falpanel illesztése

2. ábra: Különböző típusú panelillesztésekKemény hab töltetű panelok

A zártcellás, kemény hab hőszigetelő maggal kitöltött szendvicspaneleknek többféle fajtája létezik a gyártás során felhasznált habosodó anyagok szerint. Ezekre általánosan igaz, hogy kiváló hőszigetelő képességgel (λ=0,020...0,024W/mK) és megfelelő nyomószilárdsággal rendelkeznek; továbbá alacsony testsűrűségük (ρ=38...45kg/m3) miatt kis önsúlyúak. Ez a tulajdonságuk olcsóbb szállítást, könnyebb és gyorsabb kivitelezhetőséget biztosít.

A jelenleg alkalmazott poliuretán (PUR), poliizocianurát (PIR) és fenolhab (PF) mindegyikének van előnyös és hátrányosabb tulajdonsága is. Ezek a különbségek a vegyi összetételek eltéréseiből adódnak. A kémiai variációkkal a fejlesztők elsősorban az anyagok minél nagyobb fokú tűzállóságát kívánják biztosítani.

Ugyanakkor az egyedi égési jellemzők közötti markáns eltérések jelentősen lecsökkennek, akár ki is egyenlítődnek, amikor a habok fém fegyverzetű szerkezetbe kerülnek. Ha megvizsgáljuk, milyen tűzvédelmi osztályba kerülnek ezek a szendvicspanelek, csekély különbségeket találunk: általában PUR hab töltettel "B-s3,d0", PIR habbal "B-s2,d0", PF habbal akár "B-s1,d0" osztály is elérhető az EN13501-1 szerint.

Kevésbé ismert, de fontos tudnivaló, hogy az éghetőség szempontjából kedvezőbb PIR habos szendvicspanelek gyártása jóval érzékenyebb, kényesebb technológiát igényel (pl. légbuborék-képződés elkerülése érdekében), mint a normál PUR habé. Az utóbbi panelek ezért sokszor stabilabb szerkezetűek, jobb mechanikai jellemzőkkel bírnak. A fenolhab (PF) töltet pedig - a kémiai szerkezete miatt - pontszerű ismétlődő terhelés (pl. emberi közlekedés szerelés vagy karbantartás alatt) hatására hajlamos a morzsolódásra, a porlódásra, ami lemezleváláshoz vezethet. A megfelelő terméket tehát a funkció és az ahhoz rendelt szabványok összevetése alapján érdemes kiválasztani.


Kőzetgyapot töltetű panelok

A fegyverzetek közötti hőszigetelő mag lehet szálas hőszigetelés is, a panel felületére merőleges szálirányban elhelyezve. A leggyakoribb szálas hőszigetelés a kőzetgyapot. Nem éghető - A1 osztályú - anyagként (olvadáspont 1000°C felett) elsősorban a fokozott tűzvédelmi követelmények esetén gazdaságos megoldás. A hőszigetelő képessége jó (λ=0,034...0,040W/mK), de elmarad a habos panelekétől. A jelentősebb testsűrűség (ρ=90...150kg/m3) miatt nagyobb a panelek önsúlya, ugyanakkor megfelelő nyomószilárdsággal és nagyon jó léghanggátlással rendelkeznek. Speciális típusnak számítanak a belső oldalon perforált (kis átmérőjű lyukakkal sűrűn áttört) lemezzel gyártott, kőzetgyapot töltetű szendvicspanelek, amelyeknek kiváló a hangelnyelő képessége (3. ábra), ami például erős zajhatással járó ipari tevékenységet magába foglaló csarnokok esetén kifejezetten előnyös. Fontos ugyanakkor megjegyezni és figyelembe venni, hogy a szálas hőszigetelések érzékenyek a nedvességre, ezért párás környezetben a perforált belső lemezes panelek alkalmazása nem javasolt.

 
  3. ábra: HipertecRoofSound kőzetgyapot
töltetű, hangelnyelő tetőpanel
4. ábra: Metfiber ECO Wall üveggyapot hőszigetelésű,
nem éghető falpanel (újdonság)Üveggyapot töltetű panelok (új fejlesztés!)

Újdonság a szendvicspanel-gyártásban hőszigetelő magként az üveggyapot használata. (4. ábra). Ez, mivel szintén szálas szigetelés, a kőzetgyapothoz sok tulajdonság tekintetében hasonló, bár akadnak olyan különbségek, amelyek az üveggyapottal készült szendvicspaneleket is igen versenyképessé teszik a piacon.

Az üveggyapot előállítása a nagy arányban felhasznált újrahasznosított üveg miatt gazdaságos és környezetbarát technológia. Az üveg alapanyag nem éghető, a belőle készülő szendvicspanel szabványos osztálya "A2-s1,d0". A kőzetgyapotnál kisebb testsűrűség (ρ=60...65kg/m3) következtében a panel önsúlya kisebb, szállítása és szerelése emiatt egyszerűbb.
Az eltérő szálszerkezete miatt kismértékben ugyan, de jobb a hőszigetelő képessége is.


További információ és ajánlatkérés:

www.swedsteel-metecno.com
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel-Metecno rendelkezik Kelet-Közép Európában a legfejlettebb, innovatív gyártási technológiával. Ennek tervezése és gyakorlati alkalmazása a vállalat tulajdonosainak és mérnökeinek több évtizedes magyarországi és nemzetközi építőipari, illetve acél könnyűszerkezetek terén szerzett tudásán, szakmai tapasztalatán alapul.

A Swedsteel-Metecno, a magyar és régiós piacon egyedülálló módon, a svédacél anyagú könnyűszerkezetes építkezés teljes termékskáláját és technológiáját kínálja - kiegészítő- és tartozék termékekkel együtt, magasszintű mérnöki támogatással.

A vállalat termékekkel kapcsolatos alapelvei - minőség, megbízhatóság és megfizethetőség - az alapanyag kiválasztásától, a gyártáson át, az értékesítésig érvényesülnek. A termékek előállításához használt svédacél (tekintve anyag- és cinkréteg vastagságot, illetve a bevonatot) a legmagasabb minőséget képviseli a piacon. Az alapanyag magas minősége, a fejlett gyártási technológia és a vállalat nyújtotta széles körű terméktámogatási csomag együttesen garantálják a megrendelők számára a tartósságot, a megbízhatóságot, és a kedvező bekerülési költséget.

A Swedsteel-Metecno Kft. a Metecno Csoport hazai és régiós üzletága. Több mint 45 éve a nemzetközi építőipari piac meghatározó szereplője, és a világ elsőszámú szendvicspanel-gyártója, 15 országban üzemeltet gyártóegységeket, és 30 országot szolgál ki termékeivel, éves szinten 20 millió négyzetméter tető-és falburkolatot állít elő.2015.07.27.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Swedsteel hírek:


Swedsteel - Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair
Új csarnokkal bővült a hidrogéntechnológiában is aktív, vezető kompresszortechnológia cég, a Ganzair 2021.11.23.
A fosszilis energiahordozók mellett és helyett világszerte mindenki alternatív energiaforrásokat keres. A megújuló energiák rendelkezésre állása időjárásfüggő, ezért szükséges a megtermelt villamos energiát valamilyen módon tárolni. Többek között erre is választ adhat a hidrogén. A kiskunhalasi gyártóbázisú Ganzair élenjáró technológiai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ipari gázok sűrítéséről és az energetikai célú felhasználásáról. Erre a tudásra építve kínál olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára a szén-dioxid és metán-kibocsátás csökkentését, valamint a hidrogén ipari alkalmazását. A Ganzair folyamatosan növeli kapacitását, ennek fontos lépéseként idén egy új csarnokkal is bővült, amelyet a Swedsteel valósított meg.

Swedsteel - Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint
Az alapanyagimport megkönnyítésével stabilizálhatók tartósan az építőipari acél nyersanyagárak a Swedsteel-Metecno szerint 2021.11.09.
A nyersanyaghiány és a kínálat csökkenése okozta válsághelyzetben hosszú távon csak az EU-ba irányuló alapanyagimport feltételeinek könnyítésével orvosolható a drasztikus acél építőanyag-áremelkedés a könnyűszerkezetes acélcsarnokokat gyártó Swedsteel-Metecno szerint. Bár bizonyos építőipari alapanyagok elérhetősége és ára esetében már érezhető némi stabilizáció, az acél alapanyagok ára további 10-15 százalékkal emelkedett az ősz folyamán.

Swedsteel - 1200m<sup>2</sup>-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel
1200m2-es törökbálinti raktárcsarnok, az első közös munka a Swedsteellel 2021.09.15.
Közel negyedszázada működik a PALÁDI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK KFT., amely a legkülönbözőbb építészeti feladatok körében szép számmal tervezett könnyűszerkezetes acélcsarnokokat is. Az utóbbi időben az egyik meghatározó magyar gyártóval, a Swedsteellel fogtak össze, és készülnek további projektre. A megrendelők, a gyártók és kivitelezők közötti építészi koordináció fontosságáról és a Swedstellel szerzett tapasztalatairól kérdeztük a tervezőiroda vezetőjét, Paládi-Kovács Ádámot.

Swedsteel - Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka!
Tartós lemez, tartós munka a jó fémfedés titka! 2021.08.10.
Kujbus Mihály nyíradonyi egyéni vállalkozó bádogos a korcolt lemezfedések mestere. Templomok, műemléki jellegű épületek, családi házak megújult, impozáns tetői hirdetik szakértelmét. Az iskola, óvoda és családi ház tetőkről, tetőrendszerekről, DVSC csarnok tetőbiztonságról beszélgettünk a Swedsteel hivatalos márkakivitelezőjével, az ÉMSZ elnökségi tagjával és korábbi elnökével.

Swedsteel - Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt.
Építészeti csodákra nyit kaput a Z-Door Zrt. 2021.06.09.
Generálkivitelezőként a vállalat - zöldmezős beruházás formájában - öt héten belül épített fel egy 1500 m2-es csarnokot a járvány elleni védekezést szolgáló kézfertőtlenítőket előállító üzem számára Szegeden. A másodlagos tartószerkezet elemeit az a Swedsteel szállította, amelynek mérnökei szaktudásukkal is segítették a villámsebességű tervezést és kivitelezést. A projekt részleteiről és a könnyűszerkezetes profilok gyártójával való együttműködés részleteiről Kendi Imre építészmérnök, a Z-Door Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott.

Swedsteel - Könnyűszerkezetből jeles
Könnyűszerkezetből jeles 2021.05.12.
Dr. Kovács Imre szerkezetépítő mérnök, a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének vezetője és az EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda alapítója, aki számos statikai-építészeti feladatot oldott meg, a másodlagos tartószerkezeti elemek, szelemenek, de a héjazat tekintetében is általában a Swedsteel termékeivel számol. Impozáns csarnokok és egyéb építészeti struktúrák fémjelzik együttműködésük hatékonyságát. A könnyűszerkezetes építészet előnyeiről és a Swedsteel-lel való közös munkáról beszélgettünk.

Swedsteel - Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal
Swedsteel újdonság: STR131 és STR200 magasprofilok S420 acélszilárdsággal 2021.03.29.
A Swedsteel-Metecno Kft. a piaci igényeknek megfelelően, a legújabb műszaki innovációs lehetőségek alapján, új építési termékekkel - STR131 és STR200 magasprofilokkal - bővítette a termékkínálatát, amelyet ajánlunk az építész és statikus tervezők, valamint kivitelezők szíves figyelmébe.
Az STR131 és STR200 magasbordás teherhordó trapézlemezek két fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes hőszigetelt zárófödémek teherhordó födémprofilja és monolit vasbeton födémek bennmaradó zsaluzata.

Swedsteel - "Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!"
"Pont olyan lett, amilyennek megálmodtam!" 2021.02.12.
Swedsteel termékek formálják a Hunnia Kristály Kft. új, impozáns csarnokát Debrecenben. A beruházó, Fibi András, a cég alapító ügyvezetője mesél a könnyűszerkezetes csarnoka megvalósulásáról és az építkezés részleteiről.

Swedsteel - "Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"
"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!" 2021.01.13.
Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.

Swedsteel - Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége
Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége 2020.11.11.
Az elmúlt harminc évben országszerte számos csarnok épült a szegedi Top-Szerk Bt. tervei alapján, az elmúlt 5 évben ezek közül több is a Swedsteel együttműködésben A tervezőiroda alapítóival, Borbély Andreával és Varga Györggyel beszélgettünk az acélszerkezetekről különböző szakmai aspektusból.

Swedsteel - A Gordiusz csomópontjai
A Gordiusz csomópontjai 2020.11.09.
A legkorszerűbb csomóponti kialakításokkal, minőségi acél alapanyagokból évi 25 000 m2-nyi épület-vázszerkezetet állít elő saját gyártóüzemében, és ebből 10 000 m2-nyi csarnokot a helyszínen össze is szerel a hódmezővásárhelyi Gordiusz Könnyűszerkezeteket Gyártó és Szerelő Kft. A csarnoképületek szelemenrendszerét, héjazatát, burkolatát és a kiegészítőket legtöbbször régi partnerüktől, a Swedsteeltől rendelik. A cég alapító ügyvezetőjével, Nagy Sándorral beszélgettünk csarnokokról, kihívásokról és megoldásokról, valamint a cége működéséről.

Swedsteel - A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek?
A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek? 2020.10.05.
Benkovich Attila 2018-ban tervezte meg első közös csarnokát a könnyűszerkezetes csarnokok specialistájának számító Swedsteel-lel. Az okleveles építészmérnök, aki 1980 óta dolgozik tervezőként, Szentendre főépítészeként gyakorlatot szerzett az államigazgatásban és személyesen irányított számos kivitelezést is, 40 éves sokoldalú szakmai tapasztalatairól beszélgetünk.

Swedsteel - A dabasi csarnoképítő
A dabasi csarnoképítő 2020.03.12.
Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.

Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information