2013.09.12.
Danis Kata
Az ArchiCAD 16 és 17-ben lehetőségünk van az épületünk energetikai mutatóinak gyors felmérésére, mégpedig az integrált energetikai elemzés (a korábbi különálló EcoDesigner) funkció használatával.
Ehhez kapcsolódóan a héten új elemmel bővült az Éptár megoldások sora. CAD kiegészítők oldalunkról mostantól egy olyan megoldást is elérhetnek, melynek segítségével gyártói termékekkel bővíthetik az ArchiCAD integrált energetikai elemzésének katalógusát.

A következő cikkben megismerkedhetünk az integrált energetikai elemzés használatának alapjaival és az új megoldás használatával.

Az integrált energetikai elemzés ArchiCAD-benAz ArchiCAD Energetikai elemzés funkciója remekül használható arra, hogy az épületünk energiahatékonysági szintjének alakulását már a kezdeti tervfázisoktól jól nyomon tudjuk követni. Az alapvető energetikai elemzés elkészítéséhez nincs másra szükségünk, mint az épület külső határoló felületeire, a nagyobb hőtároló tömeget képviselő belső szerkezetekre és a fűtött térfogatba tartozó helyiségekre, így a tervezés nagyon korai stádiumában is meg tudjuk határozni, hogy bizonyos szerkezeti, tervezési döntések milyen irányba befolyásolják épületünk energiahatékonyságát. Az épület rendszeres ellenőrzésével sokat javíthatunk a végső épület energiahatékonysági mutatóin.
EcoDesigner magyarországi termék adatbázisa


Az épületinformációs modell előkészítése az energetikai elemzéshez

Az energetikai elemzés elvégzéséhez csak bizonyos szerkezetek szükségesek: az épület külső határoló felületei (falak, nyílászárókkal, tetők, talajjal érintkező födémek, stb.), belső nagy hőtároló kapacitású épületelemek valamint az épület fűtött tereit képviselő helyiségek.

Az energetikai elemzés a látható elemek alapján megy végbe, tehát ha tervünk bármelyik elemére nincs szükség a számításban, akkor rakjuk azt egy rejtett fóliára. Hogy az elemzéssel nyomon tudjuk követni a tervezés során az energetikai egyensúly alakulását érdemes lehet egy olyan fóliakombinációt vagy nézetet létrehozni, melyen csak a felsorolt szükséges elemek látszanak, más nem.

Az elemzésben résztvevő elemeknek is meg kell felelniük néhány kritériumnak, annak érdekében, hogy a végső elemzés helytálló legyen. Az elemzés indítása előtt tehát ellenőrizzük, hogy az épületelemeink megfelelnek-e a lenti feltételeknek.

Épületszerkezetek (falak, födémek, tetők, stb.): Az épületszerkezeteknek érintkeznie kell a fűtött területű helyiségekkel, hogy a program megtalálja és listázza őket. Az ArchiCAD fal beleértve a profilos függönyfalakat is, automatikusan helyiség határolóként viselkedik. Ne használjunk több egymással párhuzamosan futó falat vagy egymással érintkező több födémet a réteges szerkezetek modellezésére, mert ezek befolyásolják az elemzés pontosságát. A többrétegű szerkezetekhez réteges falakat, födémeket stb. állítsunk be.

ArchiCAD 16-ban ügyeljünk rá, hogy a szerkezeti elemek kitöltéseit következetesen használjuk. A hőtechnikai tulajdonságokat ugyanis a kitöltésekhez tudjuk hozzárendelni, tehát az azonos kitöltéssel rendelkező elemek ugyanazokkal a hőtechnikai tulajdonságokkal fognak rendelkezni. Amennyiben mégis azt szeretnénk, hogy két elemnek azonos kitöltése, de különböző hőtechnikai tulajdonságai legyenek, akkor az adott kitöltésből készítsünk két példányt, két különböző névvel. ArchiCAD 17 esetében a tulajdonságok már az építőanyagoknál vannak beállítva, a hőtechnikai tulajdonságok is az adott építőanyaggal együtt járnak.

Helyiségek: A program úgy keresi meg az elemzésben résztvevő építőelemeket, hogy megvizsgálja a helyiségeket és kigyűjti mindazon felületeket, melyek a helyiség valamely határoló felületével, oldalával érintkeznek. Fontos tehát, hogy a helyiségek oldalai és magassága pontosan legyenek beállítva, a helyiség érjen éppen a padlótól a plafonig.
Ugyanezek miatt a helyiség szerkesztéséhez használjuk a Kézi vagy Belső él építési módot, hiszen a Referenciavonal építési mód ebben az esetben nem vezet jó eredményre.
Ha időközben vagy az energetikai ellenőrzés során szükségessé válik a helyiségek módosítása, akkor adjuk ki a helyiségek frissítése parancsot, hogy az energetikai modell a legfrissebb információkat tartalmazza.

Ha a helyiség ferde síkokkal határolt (pl. tetőtér beépítés), akkor vágjuk meg a helyiséget az érintkező elemekkel vagy tetősíkokkal, ehhez használjuk a Tervezés / Csatlakoztatás / Elemek vágása Tetővel/Héjszerkezettel vagy a Tervezés / Szilárdtest műveletek... parancsokat. Több szint magasságú helyiségek esetében (pl. lépcsőház, átrium stb.) minden szintre külön helyiséget tegyünk le.

Terepviszonyok: A terepet (különösen, ha nem sík) modellezzük a Felületháló eszközzel. Az energetikai számítás így a falaknál figyelembe tudja venni azt is, hogy a fal mely része hogyan csatlakozik a talajjal; talajszint felett vagy alatta van-e.

Épületenergetikai modell készítése

Ha az előkészületekkel végeztünk, akkor elindíthatjuk az energetikai elemzést. Adjuk ki a Tervezés / Energetikai elemzés / Energetikai modell ellenőrzés parancsot. Ezzel a lépéssel az épület modellünkből egyszerre energetikai modellt csinál a program. A megnyíló ablakban listázva láthatjuk mindazokat a szerkezeteket, melyek egy helyiséggel határosak és így szerepelnek az energetikai modellben. Az ablak bal felső sarkában lévő "Kiválasztottak megjelenítése 3D-ben" ikonra kattintva meg is nézhetjük, hogy melyik szerkezetről van szó a listában. Ha a listában ráállunk egy sorra, akkor az adott szerkezetet színesen kijelzi az ArchiCAD a 3D képen.

Az ikon melletti kis nyíllal további kijelzési lehetőségeket érhetünk el. Így, ellenőrzés céljából megjeleníthetjük a helyiségeinket, a Mutasd a helyiség térfogatát kapcsolóval illetve kijelezhetjük azokat a felületeket, melyek kimaradnak a számításból, a Mutasd a látható területeket kapcsoló segítségével, ezek alapesetben lila színnel vannak jelezve. Ez a funkció arra való, hogy ellenőrizzük a modellt, ha lila színű felületet látunk, akkor valahol nem jó a helyiség beállítása. Keressük meg a hibát és javítsuk ki, majd frissítsük a helyiségeket a Tervezés / Frissítsd a helyiségeket... paranccsal.A nyílászárók fülön ugyanezt a kijelölést a nyílászárókkal tehetjük meg; a funkció kigyűjti az épület külső határoló szerkezetein található nyílászárókat. Az azonos méretű és orientációjú nyílászárók egy bejegyzésként jelennek meg a listában.

A kigyűjtött szerkezeteknek többféle tulajdonsága van felsorolva a listánkban. Bizonyos tulajdonságokat a program maga számol ki, másokat a legördülő listából változtathatunk meg, de az U-értéket magunk is átírhatjuk, módosíthatjuk.

U-érték számítása és módosítása épületszerkezetekre

Az egyes szerkezetek anyagait némileg más módon kell beállítani ArchiCAD 16 és 17 esetén. Míg a hőtechnikai tulajdonságok ArchiCAD16 esetén a kitöltésekhez vannak hozzárendelve, addig az ArchiCAD 17-ben az egyes szerkezetek anyagaihoz, hiszen itt az építőanyagok már nem csak az építőelem színét és megjelenését határozzák meg, hanem ezen kívül sok más egyebet, többek közt a hőtechnikai tulajdonságokat is. Az Éptár Kft. által készített megoldásnak ennél a lépésnél, az U-érték meghatározásánál van fontos szerepe. A megoldás jelenleg két gyártó a Weber és a Wienerberger termékeivel érhető el.

Hőtechnikai tulajdonságok hozzárendelése az épületszerkezetekhez

Az Energetikai modell ellenőrzés dialógon belül van lehetőségünk módosítani a szerkezetek U-értékét. Ez ArchiCAD16 és 17 esetében kicsit más módon érhető el: ArchiCAD 16-nál a listában szereplő elemek U érték oszlopa mögötti a "..." ikonra kattintva érjük el ezt a funkciót, míg az ArchiCAD17-ben egy külön kis ablakban találjuk az egyes szerkezetekhez tartozó U-értéket (Szerkezet tulajdonságai), és itt kell a "..." ikont keresnünk.Ha az adott szerkezet U értékének számításához pontosabban szeretnénk beállítani az anyagokat, akkor kattintsunk a "..." ikonra. A megnyíló U-érték számoló lapon az adott falnak a rétegeit látjuk felsorolva. Minden réteg tulajdonságait megválaszthatjuk, így akár a fal valós értékeivel is számolhatunk. Az egyes rétegeken is keressük a "..." ikont, hogy beállíthassuk a kívánt rétegrendet. A következőként megnyíló lapon magunk is átírhatjuk az értékeket, de a katalógust kinyitva előre beállított lehetőségek közül választhatunk. Itt találjuk meg a Weber és a Wienerberger termékeket is, amennyiben az újonnan kiadott Éptár megoldást telepítettük az ArchiCAD-hez. Válasszuk ki a megfelelő termékeket a katalógusból vagy készítsünk új kitöltéseket, anyagokat a következő pontban leírtaknak megfelelően.

Nyílászáróknál is hasonló módosíthatjuk az olyan értékeket, mint az üvegezés illetve a keret U- értéke, vagy az infiltráció stb. A "..." ikonra kattintva megnyílik az a Nyílászáró katalógus melyből kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő értékekkel rendelkező szerkezetet.Új anyag létrehozása gyártói hőtechnikai tulajdonságokkal

Mivel a hőtechnikai tulajdonságokat az ArchiCAD 16 kitöltésekhez rendeli hozzá, a kitöltések pedig szerkeszthetők és duplikálhatók, a tervezés során lehetőségünk van rá, hogy olyan személyre szabott kitöltéseket hozhassunk létre, amelyek hordozzák a gyártói hőtechnikai tulajdonságokat. Az így létrehozott kitöltéseket aztán az egész tervben használhatjuk.
Új kitöltésünk létrehozásához menjünk a Lehetőségek / Elem tulajdonságok / Kitöltés típusok... parancshoz és válasszuk ki a listából, hogy melyik kitöltés alapján szeretnénk az újat létrehozni. Az új lehetőségre kattintva írjuk be a nevet (esetünkben célszerűen a gyártói termék nevét). Ezután a hőtechnikai tulajdonságok alatt az Anyagkatalógusból kiválaszthatjuk a kívánt terméket, (példánkon egy Weber ásványgyapot szigetelést). Így a hőtechnikai tulajdonságok automatikusan kitöltődnek a megfelelő értékekkel. Miután a kitöltést létrehoztuk, hozzárendelhetjük azt bármely szerkezeti elemhez. Ezért érdemes arra figyelni, hogy megfelelő elemekhez rendeljük hozzá az ily módon létrehozott kitöltéseket.ArchiCAD 17-ben nem új kitöltést, hanem új építőanyagot kell létrehoznunk. Ez esetben a Lehetőségek / Elem tulajdonságok / Építőanyagok... lapot keressük. Válasszuk ki azt az építőanyagot, melyhez hasonló tulajdonságú lesz az új építőanyagunk, duplikáljuk és nevezzük át. Ez után itt is az Anyagkatalógusból választhatjuk ki a megfelelő hőtechnikai tulajdonságokat a gyártói listából.
További beállítások


A végső energetikai elemzéshez még több beállítást alkalmazhatunk.

A Tervezés / Energetikai elemzés menü alatt találjuk a további beállítási lehetőségeket. Ezek az opciókkal tudjuk finomítani az épületről készített elemzést, hiszen nem csak az épület felépítése, de a környezeti hatások, a használat módja, az épületgépészeti rendszerek is nagyban is befolyásolják az energiahatékonyságot, sőt olyan szempontokat is figyelembe vehetünk, mint az egyes energiahordozók ára. Ezeknek beállítások részletes ismertetésére most nem térünk ki.

Ezeknek a beállításoknak az elvégzése is segít, hogy az Energetikai elemzés beindítása után pontos végeredményt kapjunk. Miután beállítottuk a szerkezeteket, a nyílászárókat az Energetikai modell ellenőrzés dialógban és a további beállításokkal is elkészültünk, kiadhatjuk az Energetikai elemzés elindítása parancsot a dialóg jobb alsó sarkában. Így kaphatjuk meg az Energiahatékonysági elemzést, mely a beállított adatok alapján készül.
Az elemzést pdf-ként is elmenthetjük.

Ha többféle alternatívát is kielemzünk, össze tudjuk majd vetni ez egyes épületgépészeti rendszerek, épületszerkezetek hatását az épület energiahatékonyságára nézve. Használjuk hát ezt a funkciót és hozzunk létre minél energiahatékonyabb épületeket.

Ha felkeltettük érdeklődését, tekintse meg a témában készített videónkat és töltse le az új megoldást oldalunkról.EcoDesigner magyarországi termék adatbázisaelöző cikk
magazin cikkek
következő cikk

Hirdetés

    Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information