2014.09.24.
Danis Kata
BIM objektumok jelentősége a gyakorlatban - 1. rész

Building Informational Modelling (BIM) vagyis Épületinformációs Modellezés - egyre többet hallhatjuk ezt a kifejezést az építészeti tervezéssel kapcsolatban. Mit takar a betűszó és hogyan tudjuk használni a BIM szemléletmódot az építészeti tervezés során? Hogyan tud segíteni az Éptár, ha BIM-ről van szó? Ezekre a kérdésekre kísérlünk meg választ adni szeptemberi cikkünkben.
Általánosságban a BIM-ről

A BIM, épületinformációs modellezés folyamata tulajdonképpen egy szemléletmódot jelent, mely az építési folyamatot komplett egészét egységként kezeli, az épület tervezésétől a kivitelezés végéig (vagy még annál is tovább, az üzemeltetésig). Ennek az építészeti tervezés csak egy kisebb szelete, de fontos, hogy a BIM folyamat egészébe ez is illeszkedjék.

Az építés nem egy egzakt műfaj: az építési folyamat végső produktuma, az épület a tervezés, kivitelezés fázisában nem más, mint egy még nem létező termék. Ennek a terméknek a minőségét a BIM segítségével megbízhatóbban lehet biztosítani. A tervezés, kivitelezés és az épület használata során rengeteg tényező befolyásolja az épület elkészültét, melyeknek átlátása embert próbáló feladat, hiszen a tervek különböző helyekről, tervezőktől jönnek, különféle feldolgozási móddal. A BIM használata éppen abban segíthet, hogy a tervezést, a különböző szakági részeket összehangolja és az építés során egy közösen használható BIM modellt hozzon létre. Ha minden résztvevő a közös virtuális modellen dolgozhat, akkor a várhatóan problémás, ütköző pontokat már a tervezési fázisban előre meg lehet találni és azok még az építés előtt kiküszöbölhetők lesznek, így csökkentve a hibák, az utólagos javítások számát. Szintén egyszerűbben követhető a tervváltoztatások hatása az egész épület minden rendszerére nézve, ami ismét a gazdaságos tervezést és megvalósítást valamint a projekt menedzselését is elősegíti.A BIM alapú tervezés során tulajdonképpen az épület virtuális megépítése zajlik, ezáltal már az építkezés előtt kiszűrhetővé válnak az ellentmondások, gyorsan megjeleníthető a terv változásainak az épület egészére gyakorolt hatása. Az épületről részletes 3D modell készül, nem csak a látvány miatt, hanem azért is, hogy a különböző szakági tervek összeférhetőségét vizsgálni lehessen, hogy szimulálni tudják az épület viselkedését tartószerkezeti, hőtechnikai, fenntarthatósági, üzemeltetési szempontból illetve hogy az építés közbeni feladatokat is koordinálni lehessen stb.. A szakágak közötti együttműködéshez nélkülözhetetlen a szoftveren belüli és a különböző szoftverek közötti magas szintű kommunikáció, amit a legtöbb építészeti szoftver, így az ArchiCAD is lehetővé tesz.


BIM rendszerben való gondolkodáshoz elengedhetetlen a 3D-ban való tervezés. A 3D modellből ugyanis olyan többletinformációkat lehet kinyerni, amiket a 2D tervek összevetésével dolgozva jóval nehezebb követni, kiváltképp nagy volumenű tervek esetében. A BIM tervezésben az egyik fő törekvés, hogy a tervek előállítását a BIM modell "szeletelésével" lehessen előállítani, lehetőleg utólagos vonalas módosítás nélkül. Ezért arra kell törekedni, hogy a 3D modell minden adekvát információt tartalmazzon. A 3D modell tehát szükséges, de a BIM folyamatba kapcsolódáshoz nem elégséges, hogy a tervezett elemek külalakjukban emlékeztetnek a valódi termékre. Ebben szeretne segíteni az Éptár megoldások sora.BIM objektumok az eptar.hu-n


A BIM objektumok használata a fent vázolt folyamatnak csak egy apró szeletét jelenti, mégis az általunk készített objektumok képesek hozzájárulni a BIM modell készítéséhez. Az Éptáron található megoldások célja túlmutat azon, hogy megkönnyítsük az elemek megrajzolását, modellezését. A BIM objektumok ugyanis többet tudnak a puszta megjelenésnél. Az építési folyamatba való bekapcsolódáshoz szükség van arra az intelligenciára, amit a BIM tárgyak használnak. Mivel egy BIM rendszerben a BIM modell alapján megy a folyamatok többsége, ezért szerencsésebb lenne, ha a betervezett elemekhez információt lehetne kapcsolni, a kimutatások, a kivitelezés során az információt ki lehetne nyerni, illetve ha az egyes elemeket eleve a gyártói utasításoknak megfelelően tudnánk betervezni.

Erre alkalmazhatók az Éptár gyártói termék megoldásai és könyvtárai, ezért az ArchiCAD-ben használt BIM eszközök nálunk a következőket tudják:

Hogy a fenti három pont pontosan hogyan jelenik meg az éptár elemekben, cikkünk októberi folytatásából tudhatják meg.

elöző cikk
magazin cikkek
következő cikk

Hirdetés