Silka, Ytong, Xella Vasalt pallók - Fal-, födém és tetőpallókYTONG vasalt pórusbeton építőelemekAz YTONG vasalt pórusbeton építőelemek alapanyaga ugyanaz a jól ismert, környezetbarát pórusos kalcium- hidroszilikát vázrendszer, amit a hazai építési piac az YTONG építési rendszer legfőbb alkotó elemeként ismert és kedvelt meg, elsősorban kiváló hőtechnikai tulajdonságai, csekély önsúlya, kitűnő tűzállósága és jó alakíthatósága miatt.
A most bemutatásra kerülő rendszerelemek a korábban elterjedt építőelemektől lényegileg abban különböznek, hogy a vasalatlan elemekkel azonos módon készülő, de megemelt nyomószilárdságú pórusbetonba jól lehorgonyzott, korrózióvédett acél armatúrát helyeznek el.

Ez lehetővé teszi, hogy az eddig csekély húzószilárdsággal bíró anyagot összetett igénybevételek tartós és biztonságos viselésére tegyük alkalmassá.
Az YTONG vasalt pórusbeton építőelemek (röviden az MBT termékcsalád) három - egymással belső szerkezetét tekintve rokon - eleme: Egy épületet jól megtervezni és megépíteni nem egyszerű feladat.
A tervezést - és később a megvalósítást - azonban igazán élvezetessé a homogén építésmódok, a teljes építési rendszerek átgondolt és következetes alkalmazása teszi.

A teljes építési rendszerek alkalmazása kézzelfogható előnyöket nyújt a tervezés, a kivitelezés és a használat során. A sokéves fejlesztői munka eredményeként piacra kerülő rendszerek alkalmazása ugyanis megkönnyíti az épületek harmonikus és homogén épület szerkezeti, épületfizikai és statikai felépítését.
A vasalt pórusbeton fal-, födém- és tetőpallók - mint a már régóta ismert YTONG építési rendszer elemei - további segítséget adnak Önnek e kézzelfogható előnyök kibontásában.

Mindazt nyújtják, amit a szakma eddig az YTONG termékektől már megszokott, a kiváló hőszigetelő képességtől a jó léghanggátláson át a magas tűzállósági határértékekig. Ezekhez párosul még az egészen egyedülálló méret pontosság, az optimalizált teherbírás és a gyors építhetőség.

Az YTONG épületekben a pórusbeton kiváló hőszigetelésének köszönhetően a szerkezetek belső felületi hőmérséklete még a potenciális hőhidak - sarkok, áthidalók, és koszorúk - környezetében is jobb értékeket mutat mint más építőanyagok esetében.
A korrózióvédett vasbetéteknek köszönhetően az elemek megfelelő teherbírással rendelkeznek.Az YTONG által kifejlesztett vasalt építő elemes építésmód kiválóan alkalmazható családiházak, ikerházak, sorházak, többlakásos épüle tek, középületek és irodaházak, valamint mezőgazdasági-, és ipari csarnokok emeletközi, záró és tetőtéri ferdesíkú födémeihez, valamint homlokzati és tűzgátló, esetenként nem teherhordó válaszfalaihoz.

Az elemek egy pontos kiosztási tervnek meg felelően kerülnek legyártásra igy az épület alaprajzi szabadságát - a lehetséges teherbírási határok tiszteletben tartása mellett - gyakorlatilag semmi nem korlátozza. Az YTONG fekvő falpallók és a födémszerkezetek építés közbeni ideiglenes megtámasztást nem igé nyelnek, a szükséges betonozási, vasalási, illetve szerelési munkák pedig minimálisra csökkenthetők.

A könnyű elhelyezhetőségnek, a kiegészítő munkák csekély mértékének és a gyártás pontosságának köszönhetően egy munkanap alatt 80-100 m2 födém, vagy falfelület biztonsággal elkészíthető.

Az YTONG fal-, tető-, és födémpallók együttes, vagy az YTONG falazati rendszerrel közös alkalmazásával egy épületfizikailag és felületileg egyaránt egységes külső "épületburkot" kapunk.

Az egyes elemek jellemzően eltérő felhasználási területeken nyújtják a legjobb teljesít ményt, de együttes alkalmazásuk is hasznos tulajdonságok kombinációjához vezet.


Felhasználási területek, építészeti lehetőségek

Egyedi lakóház építkezések:
családi házak, ikerházak, egyedi tetőtér beépítésének, valamint szintek közötti födéme, vagy ferde tetőfödéme, valamint teherhordó falai, válaszfalai.

Telepszerű lakásépítés:
sorházak, lakóparkok, társasházak, lakó ud va rok közbenső illetve zárófödéme, ferde tetőfödéme, válaszfalai illetve 3 szint magasságig teherhordó falai is.

Paneles épületek felújítása:
csekély önsúlyú, teljes értékű emelet rá épí té sek, tetőtér beépítések, ráépítések

Középületek építése:
szállodák, iskolák, óvodák, kórházak, egész ség ügyi épületek, áruházak, bevásár lóköz pontok homlokzati vázkitöltő falai, homlokzati és tűzszakasz határoló tűzgátló falai, záró födé mei, zöld tetői, tetőkoporsói.

Ipari és mezőgazdasági létesít mé nyek:
csarnoképületek homlokzati vázkitöltő falai, homlokzati és tűzszakasz határoló tűzgátló falai, zárófödémei, tetősíkjai, közbenső illetve galériafödémei, szociális, admi nisztra tív vagy technológiai célú fejépületek szerkezetei.Műemléki felújítások:
bármilyen műemlék vagy műemlék jellegű épület funkcionáis helyreállítása, vagy funk ció váltása esetén födémcsere, ven dégfödém illetve tetőkoporsó készítése, utólagosan beépítésre kerülő liftaknák

Speciális felhasználási területek:
erőművek, fürdők, uszodák, istállók, lovardák, gombakomposzt alagutak falai, födémei.

DE födémpallók

Lakóépületek lakásegységen belüli közbenső födémei, középületek, műemléki és műemlék jellegű épületek építésközbeni alátámasztást nem igénylő, csekély önsúlyú födémei alakíthatók ki a DE födémpallók segítségével. Csomóponti hővesztesége töredéke a ma ismert, szokásos födémmegoldások vonalmenti hőhídjainak.

DA tetőpallók

Lakóházak, középületek, műemlék és műemlék jellegű épületek tetősíkjainak, ferde tetőfödémeinek kialakítására szolgáló speciális pórusbeton pallók. Alkalmasak a járulékos kiegészítő fa szerkezetek terheinek viselésére.
Csavarozott kötésekkel a legtöbb szerkezeti kiegészítés felrögzíthető rájuk. Jellem zően célszerű az "alap" tetőgeometriát kiala kítani a pallókkal és az egyéb építészeti elemeket csavarozott kötésekkel felépít mény ként rögzíteni. Alkalmazásával egészen új, a közbenső szinteket jellemző klíma alakít hatóki a tetőterekben, ami jelentősen felér té keli ezeket a használati tereket.
Ipari és mezőgazdasági épületeken - első sorban csarnokokon - az acél, vasbeton vagy fa tartószerkezeteken alacsony hajlású vagy vízszintes zárófödémek kialakítása lehetséges, illetve mód van dongafedések megépítésére is.

WL falpallók

Ipari, mezőgazdasági és középületek homlokzati vázkitöltő falainak kialakítására szolgáló vasalt pórusbeton pallók. A vázszerkezet külső síkjára rögzítve gyakorlatilag minimálisra csök kenti a szerkezeti hőhidakat. Leggya koráibb építészeti megjelenése a "csak festett" kivitel, vakolás nélküli architektúráttesz lehetővé, de készülhet mechanikusan felrögzített kőlap burkolattal és fém fegyverzettel is.
Ritka, de műszakilag kifogástalan kivitelben készíthető velük hagyományos vakolt homlokzat is.

Vasalt építőelemek tervezési adatai


Teljes Vasalt pallók kataógus megnyitása

Bővebb információk:
Weboldal: www.xella.hu

06 80 69 69 00 Az Ytong zöld szám reggel 6-tól este 18-óráig hívható.
Abban az esetben, ha ezen rendelkezési időn túl szeretné felvenni a kapcsolatot, írjon a telefonszámhoz kapcsolódó email címre zoldszam@xella.hu.
2019.02.13.

Ytong HírekYtong termékkönyvtáraYtong csomópontokYtong ÁrlistaYtong ProspektusokYtong Értékesítő partnerekYtong Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

- Ytong hírek:


Ytong - Régi házak felújítása Ytong építési rendszerrel
Régi házak felújítása Ytong építési rendszerrel 2020.08.17.
Ma már nem elég, és nem is gazdaságos egy "vékony hőszigetelés" a homlokzati falra, pusztán azért, hogy a ház megújulhasson, egyéb, az épületenergetikai követelményeket kielégítő beavatkozásokra egyaránt szükség van. Ez azt eredményezi, hogy a felújítás folyamatát gondosan elő kell készíteni a tervezéstől egészen a megfelelő épületszerkezeti és épületenergetikai koncepció kiválasztásáig.

Ytong - A Xella Magyarország Kft. kereskedelmi stratégiája
A Xella Magyarország Kft. kereskedelmi stratégiája 2020.05.19.
a COVID-19 járványhelyzet alatt

A Korona-vírus válság jelenleg kihat a teljes hazai építőipari szektorra, de a Xella Magyarország Kft. megtesz minden azért, hogy továbbra is komplett építési rendszereket kínáljon a piaci szereplők részére, melyek segítségével műszakilag megfelelő, hosszútávon fenntartató, gazdaságos és megfizethető ingatlanok valósíthatóak meg most és a jövőben egyaránt.

Ytong - Műemlékvédelem
Műemlékvédelem 2020.05.06.
Ilyen eset például a műemlék védelem alatt álló homlokzatok hőszigetelése, az eredeti homlokzat megtartása miatt. A Multipor hőszigetelő lapokkal történő belső oldali hőszigetelés megoldást nyújt a szerkezet hőszigetelő képességének javítására, ott ahol a határoló szerkezet hőszigetelése a külső oldalon nem valósíthatóak meg.

Ytong - Building Information Modeling (BIM)
Building Information Modeling (BIM) 2020.04.06.
Napjainkban már a digitális megoldások formálják az építőipart, ezért mindenhonnan azt lehet hallani és olvasni, hogy a közeljövőben a BIM szoftver jelentősége fokozatosan megnő. A Xella csoport pár éve már részese ennek az online világnak, oly annyira, hogy a Kölnben megrendezésre került "DigitalBau 2020" kiállítás középponti témája, a rendszerhez tartózó újdonságok bemutatása volt.

Ytong - Alulról hűlő födémek
Alulról hűlő födémek 2020.01.13.
Lefelé hűlő födémek hőszigetelése Multipor hőszigetelő lapokkal

A mélygarázsok, pincék, folyosók és nyitott átjárók födémszerkezeteinek hővesztesége jelentős mértékű, ezért ezek megfelelő hőszigeteléséről minden esetben gondoskodni kell. A szerkezetek hőszigetelő paramétereit az energetikai előírások is meghatározzák. A szigetelő anyag kiválasztásánál nem csupán az anyag hőszigetelő tulajdonsága, de az anyag egyéb műszaki paramétereire vonatkozóan is megjelennek követelmények.

Ytong - Új YTONG, SILKA, MULTIPOR Referencia oldalak
Új YTONG, SILKA, MULTIPOR Referencia oldalak 2019.12.09.
A Xella Magyarország Kft. az Ytong pórusbeton építési rendszer és a Silka mészhomoktégla termékek gyártója, valamint a Multipor ásványi hőszigetelő rendszer magyarországi forgalmazója.

A Xella termékcsalád minősége, egyedülállóan környezettudatos mivolta lehetőséget termet arra, hogy kiemelje a beruházást a többi hasonló közül.

Az elmúlt években számos családi- és társasház, irodaház, iskola, bevásárló központ, sportcsarnok és középület, építtetői választották a gazdaságos és környezetbarát YTONG termékcsaládot.

Kérjük, tekintse meg új refereincia oldalainkat!

Ytong
Silka
Multipor

Ytong - Felújítási trend - várhatóan a következő években nagyobb lendületet vesz
Felújítási trend - várhatóan a következő években nagyobb lendületet vesz 2019.10.03.
"Egyes felmérések szerint a hazai épületállományok közel 70 százaléka felújításra szorul, további 10 százalékuk pedig életveszélyes, ezért bontásra várnak. Különösen súlyos a helyzet a vidéki ingatlanok esetében, ahol a bontandó otthonok aránya az országos átlagnál jóval magasabb is lehet. Az ingatlan felújítási munkák tervezésének nem kedvez a szakemberek leterheltsége és a gyakori építőanyag hiány sem" - írta a 24.hu internetes portál, hivatkozva az újHáz Centrum őszi Trendpont tanulmányára, ahol elsősorban azt vizsgálták, mennyire okosan építkeznek ma hazánkban.

Ytong - Pórusbeton építőanyagok a tetőtérben
Pórusbeton építőanyagok a tetőtérben 2019.09.05.
A megfelelő lakókomfort elérése érdekében a tetőterek beépítésénél mind a költségek, mind a műsza-ki tulajdonságok szempontjából lényeges kötöttségek határolják be a beépítendő anyagok, szerkezetek alkalmazhatóságát. Ilyen speciális szempontok például az önsúly, a hőszigetelő képesség, a tűzvédelmi tulajdonságok vagy a hanggátlás. Ytong termékek használatával a tetőtér beépítések problémái egyszerűen kezelhetők, emellett az említett követelmények is könnyedén, hatékonyan teljesíthetők.

Ytong - Új YTONG áthidalók
Új YTONG áthidalók 2019.08.02.
Innovációs termékfejlesztés és gyártásoptimalizálás eredményeként megújult valamint egyszerűsödött a Xella Magyarország által gyártott áthidalók rendszere.

Ytong - Multipor sómentesítő rendszer
Multipor sómentesítő rendszer 2019.07.30.
Multipor Exsal Therm - A sómentesítő hőszigetelő rendszer

Egészséges, költséghatékony és környezetbarát megoldás a sóval terhelt falazatok javítására, felújítására. Hatékony módszer a mezőgazdasági vagy ipari épületként használt épületek lakó, illetve kereskedelmi célra történő átalakítása során, templomok és műemléki épületek falazatainak felújítására.

Ytong - Multipor - Ásványi hőszigetelőlap
Multipor - Ásványi hőszigetelőlap 2019.05.03.
A pórusbeton-gyártás fejlesztéseinek eredményeképpen lehetővé vált hőszigetelő lapok előállítása, amely Multipor néven vált ismertté. Az első kereskedelmi mennyiségű gyártások Stullnban 1998-ban indultak, ahol a gyártósort és a technológiát kifejezetten a Multipor előállítására fejlesztették ki. 2008-tól a Köln melletti Porzban is megkezdődött az alacsony testsűrűségű pórusbeton hőszigetelő lapok gyártása, napjainkban pedig már Európa több országában is gyártják.

Ytong - Vasalt pallók - Fal-, födém és tetőpallók
Vasalt pallók - Fal-, födém és tetőpallók 2019.02.13.
YTONG vasalt pórusbeton építőelemek

Az YTONG vasalt pórusbeton építőelemek alapanyaga ugyanaz a jól ismert, környezetbarát pórusos kalcium- hidroszilikát vázrendszer, amit a hazai építési piac az YTONG építési rendszer legfőbb alkotó elemeként ismert és kedvelt meg, elsősorban kiváló hőtechnikai tulajdonságai, csekély önsúlya, kitűnő tűzállósága és jó alakíthatósága miatt.

Ytong - Garázs- és árkádfödémek hőszigetelésének biztonságos megoldása multipor ásványi hőszigetelő lapokkal
Garázs- és árkádfödémek hőszigetelésének biztonságos megoldása multipor ásványi hőszigetelő lapokkal 2019.01.04.
A szakemberek számára már ismert tény, hogy a pórusbeton gyártás fejlesztéseinek eredményeképpen vált lehetővé hőszigetelő lapok előállítása is, amely termékek Multipor néven váltak ismertté. Ahhoz, hogy az Ytong kiváló anyagjellemzőit megtartva hőszigetelő lapot állítsanak elő, tulajdonképpen a pórusok számát kell növelni. Ennek az innovációnak lett eredménye, a pórusbeton falazóelemek pórustartalmának többszörösével rendelkező, alacsony hővezetési tényezőjű, könnyű (115 kg/m3) Multipor lapok.

Ytong - Silka mészhomoktégla, a megoldás összetett műszaki igények esetén
Silka mészhomoktégla, a megoldás összetett műszaki igények esetén 2018.11.04.
Silka falszerkezetek alkalmazási területei

Tartószerkezet
A falazat, mint tartószerkezet, hazánkban általában a családi házak szegmensében van jelen. Ilyen esetben maximum 3 szintes épületekről beszélhetünk, magasabb épületek már vegyes, vagy vasbetonvázas tartószerkezettel készülnek, ahol a falazat vázkitöltő szerepet lát el.

Ytong - YTONG és MULTIPOR az új buda­pesti Puskás Ferenc Stadionban
YTONG és MULTIPOR az új buda­pesti Puskás Ferenc Stadionban 2018.08.22.
Az UEFA 60. évfordulója alkalmából a következő labdarúgó világbajnokság 2020-ban kerül megtartásra 12 európai városban.

Ytong - Multipor - Ásványi hőszigetelőlap
Multipor - Ásványi hőszigetelőlap 2018.08.03.
Multipor - Az innováció

A pórusbeton-gyártás fejlesztéseinek eredményeképpen lehetővé vált hőszigetelő lapok előállítása, amely Multipor néven vált ismertté. Az első kereskedelmi mennyiségű gyártások Stullnban 1998-ban indultak, ahol a gyártósort és a technológiát kifejezetten a Multipor előállítására fejlesztették ki. 2008-tól a Köln melletti Porzban is megkezdődött az alacsony testsűrűségű pórusbeton hőszigetelő lapok gyártása, napjainkban pedig már Európa több országában is gyártják. Magyarországon először 2008 szeptemberében került kereskedelmi forgalomba.

Ytong - Széchenyi Egyetemi Napok - SZEN2018
Széchenyi Egyetemi Napok - SZEN2018 2018.05.29.
2018. április 17-21. között idén is, mint minden évben, megrendezésre került a nagyszabású győri "SZEN_2018" Széchenyi Napok. A négy napos rendezvény nem csak a féktelen bulikról, hanem a sportról és egyéb a tanulmányokhoz kapcsolódó programokról is szólt. Az eseményen az Y-YTONG Márkakereskedés és Mérnökiroda Kft. képviselte vállalatunkat.

Ytong - A multipor kiállja a tűzpróbát
A multipor kiállja a tűzpróbát 2018.05.07.
A Multipor ásványi hőszigetelést sikeresen tesztelték tűzvédelmi bevonatként. A valósághű tűzvizsgálatok során a Multipor ásványi hőszigetelő lapok 900°C fokos terhelés során sértetlenek maradtak. A lapok és az ásványi könnyű habarcs önmagukban nem éghetőek, a kísérletek azt mutatják, hogy fal, tető vagy lefelé hűlő födémek hideg oldali szigeteléseként tűzterhelés esetén is védelmet nyújtanak a hirtelen tönkremeneteltől vagy leeséstől.

Ytong - Multipor homlokzati hőszigetelő rendszer
Multipor homlokzati hőszigetelő rendszer 2016.07.08.
Egyedülálló anyagtulajdonságai miatt a Multipor ásványi hőszigetelő rendszer ideális megoldást nyújt a homlokzati falszerkezetek külső oldali hőszigetelésére.

Ytong - A legjobb léghang­gátlási telje­sítmény Silka mész­homok falszerkezetekkel
A legjobb léghang­gátlási telje­sítmény Silka mész­homok falszerkezetekkel 2016.04.08.
Napjainkban az energiahatékonyság, a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége olyan téma, amely a legtöbb szakembert érdekli, de másról szinte semmilyen tájékoztatást nem kapnak a szakma gyakorlói.

Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information